Літосфера і рельєф Землі

Географія 11 клас
Внутрішня будова Землі. Температурний режим та агрегатний стан речовин Землі. Літосферні плити їх структурні елементи. Гіпотеза дрейфу материків А.Вегенера. Рух літосферних плит. Тектоніка літосферних плит. Платформи і геосинкліналі. Форми рельєфу та корисні копалини.

Процеси в надрах та на поверхні Землі, їх наслідки. Ендогенні та екзогенні процеси. Вулканізм і його наслідки. Зниження і запобігання небезпеки. Землетруси та їх наслідки.

Вимірювання сили землетрусів. Зниження і запобігання небезпеки. Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними. Властивості літосфери: ресурсні, геодинамічні, геохімічні, геофізичні, екологічні. Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
показує на карті літосферні плити;
пояснює склад літосфери;
аналізує кругообіг гірських порід;
розкриває процес вулканізму та його наслідки;
наводить приклад впливу діяльності людини на літосферу.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Географічна оболонка Землі

Реферат з географії, геології та геодезії

Під впливом господарської діяльності людини в процесі виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною технологією відбувається зміна природних комплексів і формується антропогенний ландшафт. У такому ландшафті значних змін зазнали мікрорельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Характерні елементи антропогенного ландшафту: господарські угіддя, населені пункти, промислові споруди, трансп...

Реферат: Походження Землі

Реферат з географії, геології та геодезії

Тяжіння (гравітація) — це сила, що притягує всі предмети один до одного. Вона утримує на земній поверхні людей і все, що знахо¬диться навколо них. Сила тяжіння спрямована до центру Землі. Найсильніше тяжін¬ня — на поверхні Землі. Що далі предмет, який знаходиться над поверхнею Землі, від її центру, то слабкіше тяжіння. Наприклад, на вершині гори тяжіння слабкіше, ніж біля її підніжжя. А в космічн...

Реферат: Планета Земля

Реферат з географії, геології та геодезії

Атмосфера Землі, загальна маса якої 5.15 * 1015 т, складається з повітря - суміші в основному азоту (78.08%) і кисню (20.95%), 0,93% аргону, 0,03% вуглекислого газу, інше - це водяна пара, а також інертні та інші гази. Максимальна температура поверхні суходолу 57-580 С (у тропічних пустелях Африки і Північної Америки), мінімальна - біля -900 С (у центральних районах Антарктиди). Атмосфера Землі з...

Реферат: Літосферні плити їх структурні елементи

Реферат з географії, геології та геодезії

Гірничі розробки (кар'єри, шахти, свердловини) істотно впливають на природні ландшафти. Тільки на території Донбасу гірничовидобувні робо¬ти проводяться на території близько 10 000 км2. За роки існування вугіль¬ної промисловості навколо шахт утворилися тисячі териконів, які займають велику площу переважно родючих земель. До того ж, утворюються такі специфічні джерела забруднення, як шахтні води, щ...

Реферат: Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

Реферат з географії, геології та геодезії

Земна кора нашої планети неоднорідна. Виділяють материковий і океанічний типи земної кори. Материкова кора складається з З шарів — осадового, гранітного і базальтового; потужність коливається від 30-40 км (на рівнинах) до 60-80 км (у горах). Океанічна кора скла¬дається з 2 шарів — осадового і базальтового; потужність — 5-10 км. Літосфера розбита на окремі блоки — літосферні плити, які руха¬ються ...

Реферат: Рух літосферних плит

Реферат з географії, геології та геодезії

На границях таких шарів часто фіксуються хвилеводи – зони знижених швидкостей та аномального поглинання сейсмічних хвиль. Очевидно, вони відповідають ослабленим зонам, де відбувається зниження в’язкості і міцності гірських порід. На земній поверхні (у разі значного ерозійного зрізу) їм відповідають потужні зони розсланцювання і дроблення в підошві масштабних тектонічних покривів, де також часто з...

Реферат: Вулканізм і його наслідки

Реферат з географії, геології та геодезії

В роботі були розглянуті проблеми розвитку і становлення ідей мобілізму у науковому світі, а також розглянули історію розвитку планети Земля на основі цієї теорії. Таким чином, дослідження вулканізма необхідно тому, що: 1. Вулканізм відображає еволюцію Землі протягом її геологічної історії. Безповоротність розвитку Землі виражається в зникненні або різкому зменшенні об'ємів одних типів порід (на...

Реферат: Землетруси та їх наслідки

Реферат з географії, геології та геодезії

Більшість землетрусів зосереджена у двох протяжних, вузьких зонах. Одна з них обрамляє Тихий океан, а друга тягнеться від Азорських островів на схід до Південно-Східної Азії. Тихоокеанська сейсмічна зона проходить уздовж західного узбережжя Південної Америки. У Центральній Америці вона розділяється на дві гілки, одна з яких йде вздовж острівної дуги Вест-Індії, а інша продовжується на північ, розш...