Проза Ивана Франко

Укр. литература 10 класс
Проза Ивана Франко. Идеи, проблемы прозаической творчества. Место в творчестве повести «Пути-дороги». Художественные искания прозаика. Франко и украинский модернизм.

Новелла "Крыло сойки" - женская судьба в новейшей интерпретации. Образ героя-адресата - олицетворение борьбы между "эстетикой" и "живым человеком". Гуманизм новеллы.

Роль И. Франко в развитии драматургии и театра. («Украденное счастье». Значение творчества И. Франко, ее актуальность.
По окончанию изучения темы:
Уметь назвать основные прозаические произведения художника, охарактеризовать их тематику. Рассмотреть и прокомментировать композицию и сюжет новеллы "Крыло сойки". Раскрыть образ Марии, его неоднозначность. Характеризовать образ героя-адресата. Уметь определить основной морально-этический пафос новеллы и высказать собственную оценку произведения.

Иметь общее представление о драматургии И. Франко. Осознание победы добра над злом, "великодушия над неблагодарностью.

Назвать круг тех художественных, философских, историко-политических проблем, актуальных и сегодня, к которым присоединился выдающийся писатель. Выполнение творческой работы о жизненном призвании человека.

Уважительное отношение к творчеству И. Франко - как к великому достояния украинского народа. Осознание вклада И. Франко в мировую культуру, развитие.

Биографии писателей по теме урока

Биография Ивана Франко
(1856 — 1916) Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856р. у підгірському виселку Нагуєвичі Дрогобицького повіту в родині сільського коваля. Вчився він у сільській школі, спочатку в Нагуєвичах, а потім у Ясениці Сільній, у Губичах; з 186...
Вам могут пригодиться:

Пересказ драмы "Украденное счастье"

Краткие пересказы

Драма з сільського життя в 5 діях Дія перша Події розгортаються коло 1870 року в підгірськім селі Незваничах. Сільська хата. Ніч. Анна, молодиця років двадцяти п'яти, дружина селянина Миколи Задорожного, і Настя, кума Анн...

Школьное сочинение: Жизнь и судьба писателя Ивана Франко

Школьные сочинения

Іван Франко — визначний письменник, великий Каменяр, творчість якого становить цілу епоху в розвитку національної культури XIX—XX століття. Народився І. Франко у 1856 році в родині сільського коваля. Вогонь кузні свого батька він зберіг на все життя. Тяжк...

Сочинение на тему: Патриотическая и гражданская лирика И. Франко

Школьные сочинения

Поетична спадщина Івана Франка досить різноманітна і за своїми темами, і за формами. Поезія була для нього вираженням громадсько-політичних ідеалів, зброєю боротьби проти експлуататорів, щоденником, який відображав роздуми поета про долю рідного народу. Своє...

Школьное сочинение: Размышления Ивана Франко над судьбой родного края (по поэме «Моисей»)

Школьные сочинения

Поема «Мойсей» — філософський твір про майбутнє українського народу, про могутні сили мас. Це твір, у якому Франко осмислює історичну долю українського народу, трагічний шлях його розвитку. І. Франко написав поему в період першої революції 1905 року, підн...

Сочинение на тему: Кто из героев драмы И. Франко «Украденное счастье» наиболее обкраден?

Школьные сочинения

Події у драмі Івана Франка розгортаються навколо трьох центральних персонажів: Анни, її чоловіка Миколи Задорожного та жандарма Михайла Гурмана. Образ Анни змальовано з великим почуттям любові до знедоленої людини. Анна не розкриває свого горя, приховує в...

Школьное сочинение: Проблема интеллигенции в прозе Ивана Франко

Школьные сочинения

Загальна проблема інтелігенції була актуальна для української літератури і для творчості І. Франка зокрема. І. Франко покладав на українських інтелектуалів великі надії. Він вважав, що інтелігенція повинна була очолити визвольний рух в Україні, але вона була...

Сочинение: Мое любимое произведение И. Франко

Школьные сочинения

Іван Якович Франко — визначний майстер слова. Видатний прозаїк і літературознавець, драматург і перекладач, журналіст і критик, фольклорист і етнограф. А ще — неперевершений поет-лірик. У багатогранній творчій спадщині Франка визначне місце належить його лір...

Школьное сочинение: Драма «Украденное счастье» - крупнейшее сценическое произведение И. Франко

Школьные сочинения

Драматичні твори І. Франка є визначним внеском у розвиток української драматургії. У цьому жанрі він виступив як великий новатор драматичної форми, знавець театрального мистецтва і палкий борець за розвиток народного українського національного театру. Драма...

Сочинение на тему: «Трижды мне являлась любовь...»: «Увядшие листья» в сердце и памяти поэта

Школьные сочинения

Цим рядком починається один із шедеврів ліричної драми І. Франка «Зів'яле листя». Він сповнений таїни, котру намагалися розгадати чимало літературознавців: Р. Горак, І. Денисюк, М. Мороз — ще далеко не повний перелік. Всім цікаво, хто вони, оті три Франкові ...

Реферат - творчество И. Франко

Реферат по украинской литературе

Сто оповідань і десять романів та повістей написав Іван Франко. Повість “Борислав сміється” (1881-1882)- один з найкращих його творів. “Борислав сміється” - перша в українській літературі повість про робітничий клас. Вона є видатним явищем не лише в українській, а й у світовій літературі. У повісті І.Франко зумів багатогранно показати життя робітничого класу, його організовану боротьбу проти к...

Реферат - писатель Иван Франко

Реферат по украинской литературе

Іван Франко – одна з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Суспільно-історичні умови в Росії, на Україні й у Галичині, що знаходилася тоді під владою Австро-Угорщини, наклали яскравий відбиток на його світогляд і напрямок літературної, наукової і суспільної діяльності. Революційний демократ і соціаліст (спершу "із симпатії", потім – "по пер...