Українські реферати з філології та мовознавства

Шукаєте реферати українською мовою на тему Філологія, мовознавство? Всі курсові роботи, дипломні та реферати, виконані українською мовою і надіслані відвідувачами порталу в одному розділі. Ви можете безкоштовно скачати український реферат з філології та мовознавства і далі використовувати його при створенні своєї роботи.


М. Л. Гаспаров, як перекладач та дослідник проблем античного перекладу
дипломна робота на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
На відміну від дуже багатьох гуманітаріїв свого й наступного поколінь, Гаспаров, чудовий знавець російського модернізму, не погоджувався брати в якості свого власного «уже готовий» інтелектуальний баг...
Структурно-семантична організація побутової лексики слобожанської говірки
дипломна робота на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Одним із першочергових завдань сучасної української діалектології є системне вивчення структурно-семантичної організації діалектів на всій етномовній території або на частині цієї території за окремим...
Контрольна робота з української мови
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Завдання 1. Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити. Укладіть зразок. Доручення. Доручення - це письмове повноваження, за яким організація чи окрема особа надає п...
Композити як вираження текстової модальності
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Текст – це твір мовотворчого процесу , що характеризується закінченністтю та об’єктивується у вигляді письмового документу. Він організований за абстрактною моделлю, що характеризується дистинктивними...
Семантичні особливості англійської народної загадки
курсова робота на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Загадки – це короткі твори, в основі, яких лежить дотепне метафоричне запитання, що передбачає відповідь на нього. Щоб знайти відповідь – відгадку, потрібно вміти зіставляти життєві явища на основі їх...
Марлітівський стиль: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська
реферат на українській мові
Рубрика: Українська література
Флобер показує деструктивний вплив жіночого читання, точніше базованого та ньому „жіночого кітчу”, на характер своєї героїні. Причому кітч поданий Флобером як феномен жіночого читання. Емма перечитує ...
Методика проведення нетрадиційних уроків з української мови
курсова робота на українській мові
Рубрика: Педагогіка
Для нашого дослідження обрана методика проведення нестандартних уроків, тому що вона є невід’ємним компонентом сучасної системи освіти. Нестандартні уроки повинні використовуватися у школах для підвищ...
Діалектна лексика у творчості письменників Сумщини
дипломна робота на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Українська діалектологія – це наука про українську діалектну мову, про місцеві різновиди української мови, її місцеві, територіальні діалекти. Вона вивчає закономірності живої мови в усій різноманітно...
Відповідальність як фактор розвитку відповідальності учнів при вивченні іноземної мови
дипломна робота на українській мові
Рубрика: Педагогіка
В умовах зміни соціального контексту розвитку суспільства метою навчання та виховання в національній школі стає не просто оволодіння певною сумою знань, а формування готовності підростаючого покоління...
Микола Вороний як зачинатель українського модернізму
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Нові видання історії української літератури поповнюються іменами письменників, чия творчість довгий час була недоступною широкому колу читачів. Це стосується й авторів кінця ХІХ – початку ХХ століття,...
Особливості словозміни множинних іменників у сучасній українській мові
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
У сучасній українській літературній мові переважна більшість іменників вживається в однині і в множині. Проте є в ній іменники, що мають форму або тільки однини (singularia tantum), або тільки множини...
Нові відіменникові прийменники в українській мові
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Граматична система української мови, незважаючи на її велику стійкість, стабільність засад, зазнає певних змін, що виявляються, зокрема, в поповненні її одиниць, удосконаленні граматичних правил тощо....
Лінгвоцид (мововбивство)
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Лінгвоцид (мововбивство) - це свідоме, цілеспрямоване нищення певної мови як головної ознаки етносу - народності, нації. Лінгвоцид спрямовується в першу чергу проти писемної форми мовлення. Кінцев...
Навчання читання іноземної мови
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким ...
Навчання письма іноземної мови
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
В житті кожної людини письмо відіграє дуже важливу роль. Письмо - видатне надбання людства, величезний здобуток кожного народу, кожної людини, що оволодіває писемністю. Воно використовується в різнома...
Короткий огляд методів навчання іноземних мов
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Оскільки термін «метод» має різне тлумачення, класифікація методів навчання викликає певні труднощі, тому що в основі їх назв лежать найрізноманітніші ознаки. В залежності від того, який аспект мови п...
Слов’янські азбуки: кирилиця і глаголиця. Історія їх розвитку
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення...
Мова – це характер і духовна могутність народу
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
У давнину увагу багатьох народів привертало запитання: чия мова найдавніша? Адже найдавніша мова належить і найдавнішому народові. А який народ не хотів би собі такої честі ? вважатися найдавнішим? О...
Мовно-культурне поле Східної України
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Це найважливіший фактор консолідації суспільства і найбільш стійкий в часі (на сторіччя), потужний і всеохопний чинник соціальної, політичної та культурної інтеґрації. Слід констатувати, що, на жаль, ...
Міжнародний фонетичний алфавіт: еєктивні приголосні
реферат на українській мові
Рубрика: Філологія, мовознавство
Вивчення звукових типів у мовах світу спирається на дані про механізми звукотворення. Виділяють три функціонально сформовані механізми звукотворення: артикуляцію, фонацію, ініціацію. Американський фон...