Українські реферати з педагогіки

Шукаєте реферати українською мовою на тему Педагогіка? Всі курсові роботи, дипломні та реферати, виконані українською мовою і надіслані відвідувачами порталу в одному розділі. Ви можете безкоштовно скачати український реферат з педагогіки і далі використовувати його при створенні своєї роботи.


Викладач-куратор у сучасному навчально-виховному процесі
реферат на українській мові
Рубрика: Педагогіка
Нащо взагалі студентам куратор? Особливо такий, який має група ФФ-91. Так, він потрібен першокурсникам для того, щоб у них не відбувся емоційний колапс після того, як їх різко відірвали від сімейного ...
Розвиток мови у дітей віком від 1 до 3 років
курсова робота на українській мові
Рубрика: Педагогіка
Дана тема курсової роботи була, є і буде досить актуальною. Всебічний розвиток особистості неможливий без оволодіння всіма багатствами рідної мови. К.Д.Ушинський писав, що рідне слово є основою будь-я...
Використання електронних засобів підтримки навчального процесу при вивченні дисциплін професійної спрямованості
реферат на українській мові
Рубрика: Педагогіка
В Україні відбуваються інтеграційні процеси які визначають відповідний розвиток системи вищої освіти. Сьогодні суспільству потрібен фахівець «нового типу» - соціально та професійно мобільний, який...
Пізнання художнього твору
реферат на українській мові
Рубрика: Педагогіка
Педагогіка вищої школи радянського часу, в основу якої було покладено принцип нівелювання особистості, передбачала вивчення гуманітарних дисциплін за схемою: “лекція – підручник – конспектування основ...
Особистісна орієнтація освіти
курсова робота на українській мові
Рубрика: Педагогіка
Особистісна орієнтація освіти є однією з найвагоміших сучасних проблем. Поняття особистості та освіти завжди були взаємозумовленими і не розглядались одне без одного. Втім у сучасній освіті він набув...
Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів
реферат на українській мові
Рубрика: Фізкультура, спорт
Як основна, обов'язкова для всіх учнів організаційна форма фізичного виховання урок фізкультури забезпечує той мінімум рухових знань, умінь, який передбачений учбовою програмою і складає основу обший ...
Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури
курсова робота на українській мові
Рубрика: Фізкультура, спорт
Вищою цінністю нашого суспільства є людина. Увага до виховання людини, турбота про всебічний розвиток її здібностей, вдосконалення особистих якостей уходить в коло проблем сучасного суспільства. Існув...
Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури
курсова робота на українській мові
Рубрика: Фізкультура, спорт
Виховання в старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою є предметом особливої уваги як у теорії педагогіки, так і в методиці фізичного виховання. Це пов'язано з тим, що в підлітковий вік у...
Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку
дипломна робота на українській мові
Рубрика: Фізкультура, спорт
1. У дипломній роботі було проаналізовано характеристику розумової працездатності, розкрито втому, її локалізацію та механізми виникнення втоми після розумої фізичної працездатності, описано фізіологі...
Покращення фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку шляхом збільшення обсягу рухової активності
дипломна робота на українській мові
Рубрика: Фізкультура, спорт
Актуальність дослідження. Пошук оптимальних шляхів залучення молодого покоління до систематичних занять фізичними вправами випливає з основ перебудови національної школи, де великого значення надаєтьс...
Кольорознавство
реферат на українській мові
Рубрика: Образотворче мистецтво, креслення
Колір та його роль у композиції. Колір відіграє важливу роль у нашому житті та діяльності. У природі немає нічого безколірного. Людина живе у різноманітному кольоровому світі. Одні кольори дуже яскрав...
Інтерактивне навчання
реферат на українській мові
Рубрика: Інформатика, комп'ютерні науки
Інтерактивність ( або відкритість до спілкування) набирає в наші дні особливого значення. Інтерактивними сьогодні називають спеціальні засоби, що забезпечують безперервну діалогову взаємодію комп'юте...
Сучасне інтерактивне спілкування
курсова робота на українській мові
Рубрика: Інформатика, комп'ютерні науки
Мережа Інтернет являє собою глобальне об'єднання комп'ютерних мереж і інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об'єднання є децентралізованим, і єдиного загальнообов'...
Діяльность вчителя музики
реферат на українській мові
Рубрика: Музика, мистецтво
Серед структурних компонентів музичності визначено: музичний слух (мелодійний, гармонійний, ритмічний), творчу уяву, емоційність, чуття цілого, тип музичного сприймання, слухова-рухова координація, тв...
Конфлікти
реферат на українській мові
Рубрика: Соціологія, соціальна робота
Треба відзначити, що в Україні не виявлено терористичних організацій, орієнтованих на повалення державного ладу. Проблема тероризму в Україні перебуває в іншій площині — це «кримінальній тероризм» все...
Молодіжна субкультура: сучасні вияви
реферат на українській мові
Рубрика: Соціологія, соціальна робота
В умовах, коли професійні та життєві навички старших поколінь виявляються не повною мірою адекватними новим соціально-економічним умовам, молодь, не обтяжена старими стереотипами, активно займається б...
М. Туллій Ціцерон
реферат на українській мові
Рубрика: Історичні особистості
Ораторське мистецтво було могутнім засобом у всіх сферах людського суспільства в Греції і в Римській республіці. Важливе значення для промовців, педусім початківців, мали вправи та письмові вправи: ...
Методика проведення нетрадиційних уроків з української мови
курсова робота на українській мові
Рубрика: Педагогіка
Для нашого дослідження обрана методика проведення нестандартних уроків, тому що вона є невід’ємним компонентом сучасної системи освіти. Нестандартні уроки повинні використовуватися у школах для підвищ...
Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку
курсова робота на українській мові
Рубрика: Психологія
Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її ...
Виховний захід. Мобілочка: Тренінг з культури спілкування по телефону
реферат на українській мові
Рубрика: Педагогіка
Тема: Мобілочка. Тренінг з культури спілкування по телефону. Мета: пояснити поняття «дистанційне спілкування», особливості правил спілкування на відстані; підвести дітей до осмислення важливих етични...