Курсова: Мікроекономіка: Моделювання поведінки ринкових суб’єктівТема даної курсової роботи «Моделювання поведінки ринкових суб’єктів» є досить актуальною на сьогоднішній день, бо в сучасних умовах випускники вищих учбових закладів повинні орієнтуватися в широкому спектрі економічних питань, оцінювати різні тенденції суспільного розвитку, щоб самостійно визначати свою позицію в перетвореннях, бути готовими до практичної діяльності і мати визначений світогляд.

Мета курсової роботи – поглиблення та систематизація теоретичних і практичних знань з курсу «Мікроекономіка».

Виконання курсової роботи надасть мені можливість досконало осмислити процес виробництва, проаналізувати проблеми, які супроводжують цей процес, ознайомитися з необхідними для виробництва факторами.

В ході даної роботи я навчусь приймати рішення, робити теоретичні та практичні висновки й узагальнення, застосовуючи отриманні теоретичні знання та аналізуючи результати проведених розрахунків під час вирішення конкретних економічних завдань.

Також, моделювання поведінки ринкових суб’єктів допоможе мені розібратися у визначенні дій тих чи інших суб’єктів ринкових відносин при зміні певного фактору.

Моделювання поведінки споживачів і фірм здійснюється за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір рішення:
- мета споживача полягає у максимізації сукупної корисності набору благ, мета виробника - у максимізації суми економічного прибутку за певний період;
- обмеження – це всі обставини, які не дозволяють споживати і виробляти стільки, скільки забажається; для споживача обмеженнями виступають його доход та ціни товарів, для фірми – продуктивність факторів виробництва, витрати виробництва, ціна готової продукції і попит на неї;
- вибір рішення полягає у досягненні мети за наявних обмежень; для споживача – це вибір оптимальної структури споживчого кошика; для фірми – це вибір оптимального обсягу виробництва (або комбінації обсягу виробництва і ціни).

Курсова робота складається з виконання індивідуально навчально-дослідницького завдання, що має наступну структуру:
1. Моделювання поведінки споживача.
2. Моделювання поведінки фірми на досконало конкурентному ринку.
3. Моделювання поведінки фірми в умовах монополії.

Кожна частина завдання передбачає опис ринкового суб’єкта та умов його поведінки, виконання розрахунків, побудову відповідних рисунківта надання пояснювальної записки з описанням ходу розрахунків і економічного змісту реакцій споживача чи фірми.

Для написання роботи використовувались: Інтернет-видання, інформаційні портали, спеціалізована навчальна література, статистичні та фактичні матеріали журнальної періодики.

Безкоштовно скачати реферат "Мікроекономіка: Моделювання поведінки ринкових суб’єктів" в повному обсязі