Вузи в Одесі

Вузи Одеси представлені всіма типами навчальних закладів. Це і Одеські університети, і інститути, і академії, в яких є як платне навчання, так і можливість пройти на бюджет. Одеські вузи приймають не тільки українців, а й іноземних громадян, які приїхали у Одеса для здобуття вищої освіти.


Національний університет "Одеська юридична академія"
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Сьогодні Національний університет "Одеська юридична академія" - це стабільно висока якість освіти і затребуваність випускників на ринку праці, це визнаний міжнародний авторитет і великі академічні зв'язки з кращими вишами світу. Наш університет динамічно розвивається і вдосконалюється, ми впроваджує...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Національна академія державного управління при Президентові України
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі вищих органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання - підготовки високопрофе...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
У рамках міжнародних зв'язків із зарубіжними навчальними закладами та фірмами, на підставі договорів про співробітництво здійснюється обмін провідними вченими та фахівцями вузів-партнерів з метою читання лекцій, стажування викладачів, участь співробітників у міжнародних конференціях, які організовує...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Одеська національна академія харчових технологій
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) є визнаним в Україні і за кордоном сучасним інноваційним науково-навчальним центром підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств харчової та переробної промисловості галузей АПК і наукових досліджень з розробки функціональних продукт...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Одеська національна морська академія
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Одеська національна морська академія є одним з провідних світових центрів вищої морської освіти, який з 1944 р. готує висококваліфікованих фахівців плавсостава для морського, річкового, рибопромислового флоту, підприємств і організацій морського транспорту.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Одеська державна академія будівництва і архітектури
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Одесская государственная академия строительства и архитектуры расположена в историческом центре Одессы, где почти каждое здание является памятником архитектуры. Это очень символично, потому что именно Одесса, наряду с Киевом, Петербургом и Москвой, является образчиком правильного градостроительства ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Інститут холоду, кріотехнологій і екоенергетики ОНАХТ
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій - навчальний заклад, головним завданням якого є підготовка інженерних кадрів для промисловості, створення "науково-технічного мозку нації" за рахунок відбору і виховання творчої мо...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Одеський національний морський університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
ОНМУ-багатопрофільний навчальний заклад, в діяльності якого сполучені сучасні досягнення вищої школи України та прогресивні тенденції світової морської освіти. В університеті проводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр - для повного забезпечення кадров...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Одеський національний політехнічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Одеський національний політехнічний університет входить до складу Європейської Університетської Асоціації і міжнародної Асоціації університетів. Він з честю репрезентує нашу країну на ринку світової вищої освіти. За роки свого існування університет випустив більше 90 тисяч інженерів для різних га...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Одеський державний екологічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Одеський державний екологічний університет – унікальний вищий навчальний заклад в Україні. ОДЕКУ – національний навчальний центр, який готує кадри і веде наукові дослідження в області моніторингу і охорони навколишнього природного середовища. За свою, майже 75-річну, історію наш університет додав зн...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.