Вузи в Сумах

Вузи Сум представлені всіма типами навчальних закладів. Це і Сумські університети, і інститути, і академії, в яких є як платне навчання, так і можливість пройти на бюджет. Сумські вузи приймають не тільки українців, а й іноземних громадян, які приїхали у Суми для здобуття вищої освіти.


Сумський національний аграрний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Наукова діяльність професорсько-викладацького складу університету є важливою складовою діяльності університету, невід’ємною частиною єдиного процесу – підготовки висококваліфікованих фахівців. Співробітниками університету подано близько 200 рішень на рівні винаходів, отримано понад 50 авторських ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет підтримує навчальні та наукові зв'язки з іншими закладами, освітніми організаціями Росії, Великої Британії, Німеччини, Франції. За сприяння Британської ради на базі факультету іноземних мов підготовку студентів ведуть викладачі з Англії, Франції, Німеччини, США. Студенти-переможці конкур...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Сумський державний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
В університеті навчається більше 14 тисяч осіб за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 51 спеціальністю з 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1600 іноземних студентів із майже 50 країн світу. ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Українська академія банківської справи
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
В академії створено відмінні умови для навчання: від сучасного дизайну та умеблювання навчальних аудиторій до обладнання їх комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням на європейському рівні. В Українській академії банківської справи існує сучасна розвинена телекомунікаційна інфраструктура...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Глухівський державний педагогічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет має усталені наукові традиції, які продовжуються і розвиваються колективом науково-педагогічних працівників. У практику навчальної та наукової роботи широко впроваджуються комп'ютери. Практично всі підрозділи та кафедри університету обладнано сучасними ПЕОМ. Сьогодні університет має І...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Конотопська філія Європейського університету
Рівень акредитації: IV
Форма власності: недержавна
Конотопська філія створена у 1996 році за ініціативи Конотопської міської ради для підготовки спеціалістів з ринкової економіки, необхідних регіонові. Молодий, сучасний, перспективний заклад освіти користується великою популярністю серед населення. Тут навчається 1300 студентів із різних куточків...

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека.
Конотопський інститут Сумського державного університету
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
В інституті здійснюється підготовка студентів із 12 спеціальностей за денною формою навчання та із 20 – за заочною (більшість спеціальностей акредитовано за найвищим в Україні рівнем). Термін навчання на базі Конотопського інституту – від одного до семи семестрів за денною формою (на старших курсах ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, бібліотека.
Сумський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна


У вузі присутні: платне навчання, бібліотека.
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Сумська філія проводить підготовку фахівців зі слідчо-криміналістичної спеціалізації на умовах держзамовлення для системи МВС України без відриву від роботи, а також по господарсько-правовій спеціалізації на контрактних умовах з повною компенсацією вартості навчання за очною і заочною формами навчан...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 441 від 08.06.2001р. у структурі Сумського державного університету створено Шосткинський інститут Сумського державного університету як відокремлений структурний підрозділ з організацією навчання на його базі за денною та заочною формами. ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.