Лінгвістика, філологія в Сумах

Якщо ви знаєте, що в майбутньому хочете працювати філологічної спеціалізації, а за освітою поїдете у вузи Сум, залишилося лише вирішити, який саме Сумський вуз підійде вам найкраще. У цьому розділі ми зібрали всі університети в Сумах, які мають факультети філологічного напряму.


Сумський національний аграрний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Наукова діяльність професорсько-викладацького складу університету є важливою складовою діяльності університету, невід’ємною частиною єдиного процесу – підготовки висококваліфікованих фахівців. Співробітниками університету подано близько 200 рішень на рівні винаходів, отримано понад 50 авторських ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Сумський державний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
В університеті навчається більше 14 тисяч осіб за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 51 спеціальністю з 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1600 іноземних студентів із майже 50 країн світу. ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 441 від 08.06.2001р. у структурі Сумського державного університету створено Шосткинський інститут Сумського державного університету як відокремлений структурний підрозділ з організацією навчання на його базі за денною та заочною формами. ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.