Правові аспекти ЗНО

У цьому розділі Ви можете ознайомитися з правовими документами, які регулюють всі процедури зовнішнього незалежного тестування в Україні - від подачі заявки на тестування до спростування результатів і подачі апеляції. Крім нормативних документів, в розділі викладені правила оцінювання тестів, схеми нарахування балів і роз'яснення до них.


Як подати апеляцію на результати ЗНО?
Результати зовнішнього тестування важливі для абітурієнтів, оскільки від кількості набраних балів залежить їх вступ до ВНЗ України. Тому, якщо учасник ЗНО має сумніви щодо того, наскільки правильно та об’єктивно було оцінено його знання, йому варто подати апеляційну заяву щодо результатів тестування з певного предмету.
Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО
Відповідно до Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програми діяльності Кабінету Міністрів України...
Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні
Громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів (зарахуванням до вищих навчальних закладів (далі - зарахування до ВНЗ) здійснюється з метою забезпечення...
Технічний опис Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
Бланк сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) являє собою аркуш розміром 210 х 297 мм, виконаний друкарським способом на папері щільністю 100 г/кв.м. На титульній стороні Сертифіката розміщено фонові графічні зображення, на...
Порядок оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
Результатом зовнішнього незалежного оцінювання особи є кількісна оцінка рівня її навчальних досягнень за бальними шкалами (далі - оцінка) за наслідками проходження педагогічного тестування з предмета оцінювання відповідно до...
Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІІ частина)
Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі ...
Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( ІІ частина)
Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста...
Умови прийому до вищих навчальних закладів України ( І частина)
Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І – ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами ...
Інструкція про порядок визначення результатів ЗНО
Результатами зовнішнього незалежного оцінювання особи (далі – результат) є кількісна оцінка рівня її навчальних досягнень з певного предмета (далі – оцінка), що здійснюється з використанням сучасних ...
Про порядок подання та розгляду апеляцій учасників ЗНО
Розгляд таких апеляційних звернень здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. Предметом розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування є...