Зовнішнє тестування 2009 (ЗНО)

Програма ЗНО 2009 мало відрізняється від попередньої - з усіх предметів винесені приблизно ті ж теми. Всі тести у ЗНО 2009 будуються саме на пунктах цієї програми і не виходять за рамки запропонованих тем. Щоб переглянути програму ЗНО з одного предмету, виберіть її в списку нижче. Всі програми ЗНО 2009 можна завантажити в архіві на комп'ютер.


Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (2009)
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 2009 року розроблено на основі чинної програми з хімії для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання розподілено на 4 тематичних блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами і темами.
Програма зовнішнього тестування з української мови та літератури (2009)
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2009 року (далі – програма ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–11 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.) і чинних програм з української літератури для 5–11 класів: за загальною редакцією Р. Мовчан (лист № 1/11-2444 від 23.07.2002 р.) і О. Бандури, Н. Волошиної (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).
Програма зовнішнього тестування з математики (2009)
Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики полягають в тому, щоб оцінити знання та уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання: • будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики; • виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені обчислення тощо)...
Програма зовнішнього тестування з географії (2009)
Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії, оцінити в учасників зовнішнього незалежного оцінювання: - сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів...
Програма зовнішнього тестування з фізики (2009)
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики оцінити уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання: — встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів; — застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи; — визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;...
Програма зовнішнього тестування з біології (2009)
Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з біології є оцінити знання і уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання про: - принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами і середовищем; - особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин та людини; - основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів, єдність органічного світу...
Програма зовнішнього тестування з історії України (2009). Частина 2
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання знань та умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання: - про основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних історичних діячів; - встановлювати причиново-наслідковi зв’язки подій і явищ; - працювати з різними джерелами інформації; - визначати хронологічні межі соціально-економічних та політичних подій, їхні зміст та послідовність; - позначати на картосхемі місця історичних подій; - визначати найважливіші зміни, що відбувалися й вiдбуваються в житті людства; - аналізувати історичні джерела, класифікувати їх; - пояснювати і застосовувати поняття й терміни.
Програма зовнішнього тестування з історії України (2009). Частина 1
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання знань та умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання: - про основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних історичних діячів; - встановлювати причиново-наслідковi зв’язки подій і явищ; - працювати з різними джерелами інформації; - визначати хронологічні межі соціально-економічних та політичних подій, їхні зміст та послідовність; - позначати на картосхемі місця історичних подій; - визначати найважливіші зміни, що відбувалися й вiдбуваються в житті людства; - аналізувати історичні джерела, класифікувати їх; - пояснювати і застосовувати поняття й терміни.
Програма зовнішнього тестування з іноземних мов
Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий. Вищезазначені рівні відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.