Зовнішнє тестування 2007 (ЗНО)

Найперше тестування школярів в Україні було проведено в 2007 році. Тоді у ЗНО 2007 взяло участь трохи старшокласників, саме на їх думці про ЗНО й будувалося впровадження обов'язкового зовнішнього незалежного тестування. У цьому розділі викладені всі тести ЗНО 2007, а також відповіді на тести, що дозволяє пройти пробне тестування за програмою 2007 року


Тести з математики (тестові завдання з відповідями 2007 року)
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам, рівень навчальних досягнень учнів, ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів, шкіл, ліцеїв і гімназій математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням математики.
Тести з української мови та літератури (тестові завдання з відповідями 2007 року)
Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням - виконувати мисленнєві дії – аналіз, порівняння, узагальнення, конкретизацію, синтез, експериментування, формулювати висновки, моделювати, робити припущення і добирати переконливі аргументи на підтвердження висловлених тез, критично оцінювати сприйняту інформацію, а також спростовувати хибні твердження, оперуючи відомими уявленнями і поняттями лінгвістичного й позалінгвістичного плану. Також тест направлений на побудову письмового висловлення, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягнення визначеної комунікативної мети.
Тести з історії (тестові завдання з відповідями 2007 року)
При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, історичного, економіко-історичного та суспільствознавчого профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням історії України та світу. Окрім тестів по історії, тут містяться схеми оцінювання відкритих завдань тесту з історії ЗНО 2007 року з указанням змістових елементів правильної відповіді і кількості нарахованих балів за кожне з них.
Тести з фізики (тестові завдання з відповідями 2007 року)
Для підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Окрім тестів по фізиці, тут містяться схеми оцінювання відкритих завдань тесту з указанням змістових елементів правильної відповіді і кількості нарахованих балів за кожне з них.
Тести з хімії (тестові завдання з відповідями 2007 року)
Тестові завдання з хімії 2007 року з відповідями та коментарями. Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Кожне із наведених завдань має відповідь, роз’яснення до них та перелік компонентів програмових вимог, що перевіряються кожним завданням.
Тести з біології (тестові завдання з відповідями 2007 року)
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології перевіряє відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам, рівень навчальних досягнень учнів, ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки для класів, шкіл, ліцеїв і гімназій біологічного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням біології.