Конспекти, шпаргалки – безкоштовно скачати

На носі залік або іспит, а у вас немає конспектів з дисципліни? Подивіться безкоштовні конспекти лекцій і занять, які виклали користувачі порталу в цьому розділі. А якщо потрібний конспект лекцій вам так і не вдасться знайти, перегляньте безкоштовні шпаргалки. Всі шпори можна безкоштовно завантажити на свій комп'ютер, а якщо це мобільні шпаргалки - то й на телефон.


Тригонометричні формули
Основні тригонометричні тотожності, формули суми і різниці, добутків, додавання, половинного аргументу, скороченого множення, які широко використовуються в навчальному процесі та при підготовці до ЗНО.
Формули з математики
АЛГЕБРА: формули скороченого множення і розкладання на множники, степені та корені, квадратне рівняння, приведене квадратне рівняння, логарифми, прогресії. ТРИГОНОМЕТРІЯ: формули додавання, подвійного аргументу, половинного аргументу, приведення сумми в добуток, приведення добутка в суму, співвідношення між функціями, тригонометричні рівняння.
Шпаргалка по конституционному (государственному) праву
1. Конституционное право России как отрасль права и отрасль науки 2. Предмет и методы российского конституционного права 3. Конституционно-правовая ответственность: понятие и основные черты 4. Источники конституционного права РФ 5. Конституция: сущность, содержание, свойства и виды 6. Развитие Конституции в России 7. Конституция РФ 1993
Шпаргалка по предпринимательскому праву
1 Основные понятия и предмет предпринимательского права РФ 2 Методы правового регулирования в предпринимательском праве РФ 3 Источники предпринимательского права Российской Федерации 4 Система предпринимательского права Российской Федерации 5 История предпринимательского права Российской Федерации 6 Принципы предпринимательского права Рос
Шпаргалка по международному частному праву
1. Понятие, предмет, методы и система международного частного права 2. Международное частное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 3. Сфера действия международного частного права 4. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования 5. Международные договоры Российской Федерации по вопросам международного частного права,
Шпаргалка по административному праву
1. Государственное управление и исполнительная власть 2. Предмет административного права 3. Метод административного права 4. Понятие и система субъектов административного права 5. Понятие административно-правовой нормы, ее структура 6. Виды норм административного права 7. Реализация АПН 8. Административно-правовые отношения 9. Виды
Шпаргалка по истории учений (политических и правовых)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 1. Становление науки о политике и праве в Древней Греции 2. Софисты Древней Греции 3. Политико-правовые идеи Демокрита 4. Политико-правовые идеи Платона 5. Политико-правовые идеи Аристотеля 6. Политико-правовые идеи Цицерона 7. Римские стоики: Сенека РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКО-ПРА
Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран
1. Цели и задачи дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 2. Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран 3. Формирование единого централизованного государства Древнего Египта 4. Государственный строй Древнего Египта 5. Система органов государственного управления в Древнем Египте 6. Возникновение Древней Ин
Шпаргалка по гражданскому процессуальному праву
1. Понятие, виды и стадии гражданского процесса 2. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с иными отраслями российского права 3. Гражданское процессуальное право как наука и учебная дисциплина 4. Источники гражданско-процессуального права 5. Понятие и система прин
Шпаргалка по трудовому праву
1. Понятие, предмет, метод трудового права 2. Система трудового права 3. Источники трудового права 4. Правоотношения, регулируемые трудовым правом 5. Понятие, правовой статус субъектов трудового права 6. Понятие, система принципов трудового права 7. Понятие, стороны, органы, система и формы социального партнерства в сфере труда 8. Кол