Економічні вузи в Чернігові

Якщо ви знаєте, що в майбутньому хочете працювати економічної спеціалізації, а за освітою поїдете у вузи Чернігова, залишилося лише вирішити, який саме Чернігівський вуз підійде вам найкраще. У цьому розділі ми зібрали всі університети в Чернігові, які мають факультети економічного напряму.


Чернігівський інститут імені Героїв Крут (МАУП)
Рівень акредитації: III
Форма власності: приватна
Навчальний процес у Чернігівському інституті забезпечується силами шести кафедр, з яких 4 випускаючі: - "Гуманітарних наук": професорсько-викладацький склад 11 чоловік, з яких 5 мають науковий ступінь; - "Фундаментальної підготовки": працюють 6 осіб, з яких 4 мають науковий ступінь; - "Правознавс...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ ім. академіка Ю. Бугая
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: приватна
Метою створення ЧІІБіП МНТУ є: - підготовка фахівців та прискорення інтеграції системи вищої науково-технічної освіти Північного регіону України в міжнародну систему вищої освіти; - задоволення потреб особистості у всебічному розвитку її таланту, розумових здібностей в галузях науки і техніки, здо...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Чернігівський національний технологічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет проводить підготовку фахівців з 8 напрямів базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) за 13 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і 6 спеціальностями магістерського рівня підготовки, а також здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фа...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Чернігівський державний інститут економіки і управління створено наказом Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1994 року № 641, як вищій навчальний заклад 3 рівня акредитації.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Навчальний корпус, два гуртожитки, бібліотека, читальний зал, комп'ютерні класи.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Українсько-Російський інститут (філія) Московського державного відкритого університету
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Філія Московського державного відкритого університету (МДВУ) була відкрита в 1996 році на базі Чернігівського державного інституту економіки і управління (ЧДІЕіУ) за клопотанням Верховної Ради України від 30 грудня 1995 року № 03 3/23, Чернігівської обласної ради народних депутатів від 1 листопада 1...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.