Економічні вузи в Харкові

Якщо ви знаєте, що в майбутньому хочете працювати економічної спеціалізації, а за освітою поїдете у вузи Харкова, залишилося лише вирішити, який саме Харківський вуз підійде вам найкраще. У цьому розділі ми зібрали всі університети в Харкові, які мають факультети економічного напряму.


Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Зараз університет займає окрему територію міста в лісопарковій зоні площею близько 25 га, на якій розташовано 8 учбових корпусів, 2 научних інститути, наукові лабораторії, бібліотека з фондом 920000 томів, студентське містечко, спорткомплекс, профілакторій, їдальні. Університет є співвиконавцем Між...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
НТУ "ХПІ" є одним з шести університетів України, визнаних у світі за рейтингами QS World University Ranking, The World University Rankings. Пропонує понад 130 освітніх програм за 43 спеціальностями. Більше ніж 1000 бюджетних місць на рік, міжнародне співробітництво, студентське самоврядування та ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Приватний вищий навчальний заклад "Харківський соціально-економічний інститут"
Рівень акредитації: III
Форма власності: приватна
Актовий зал - 200 місць, 26 аудиторій, комп'ютерні класи, кабінет іноземних мов.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу - пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдал...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Харківський національний університет міського господарства ім. А. Н. Бекетова
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Харківський національний університет міського господарства ім. А. Н. Бекетова – один із найстаріших в Україні вищий навчальний заклад, який являє собою освітньо-науковий комплекс вищого рівня акредитації, цілеспрямовано готує кадри для управління процесами розвитку життєдіяльності міст та населених ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
На 36 кафедрах університету працює 62 доктори наук, професори і 229 кандидатів наук, доцентів, що складає 70% від загальної чисельності викладачів з вченими ступенями і званнями. У університеті 12 академіків і член-кореспондентів галузевих академій наук, 7 заслужених діячів науки і техніки, заслу...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
У ХНУРЕ створені всі умови для розвитку студента як гармонійної особистості: бібліотека, читальні зали, культурний центр з численними народними колективами художньої самодіяльності, спортивний клуб тощо. Велика увага приділяється в університеті вихованню в молоді тяги до національних надбань: рід...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
За роки існування університет закінчили понад 130 тис. осіб. Імена вихованців університету увічнені в географічних назвах, назвах космічних об’єктів, рослин і мінералів, законів і формул. Близько 60 випускників університету стали дійсними членами і член-кореспондентами Національної Академії наук Укр...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Факультет військової підготовки НТУ "Харківський політехнічний інститут"
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (далі - факультет) - є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу, організаційно входить до складу Національного технічного університету "Ха...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Ліцензія №1518л від 28.12.2016 В науково-навчальний комплекс університету входять 47 установ освіти, серед них: 3 інститути (інститут економіки і права, інститут мов світу, інститут післядипломної освіти).

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.