Вузи в Харкові

Вузи Харкова представлені всіма типами навчальних закладів. Це і Харківські університети, і інститути, і академії, в яких є як платне навчання, так і можливість пройти на бюджет. Харківські вузи приймають не тільки українців, а й іноземних громадян, які приїхали у Харків для здобуття вищої освіти.


Національна академія державного управління при Президентові України
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі вищих органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання - підготовки високопрофе...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Медичний інститут Харківської медичної академії післядипломної освіти
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Медичний інститут ХМАПО створено при Харківській медичній академії післядипломної освіти, яка вважається одним із провідних навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України. ХМАПО було засновано у далекому 1923 році. На той час установа називалась Харківським клінічним інститутом для удо...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет має потужний науково-педагогічний потенціал та сучасну матеріальну базу. У рейтингу вищих навчальних закладів 2007 р. "Топ-200 Україна" він посів п’яте місце серед вузів України, а у групі "юридичні" - перше. За рейтингом журналу "Корреспондент" з урахуванням висновків Міністерства ос...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Зараз університет займає окрему територію міста в лісопарковій зоні площею близько 25 га, на якій розташовано 8 учбових корпусів, 2 научних інститути, наукові лабораторії, бібліотека з фондом 920000 томів, студентське містечко, спорткомплекс, профілакторій, їдальні. Університет є співвиконавцем Між...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
НТУ "ХПІ" є одним з шести університетів України, визнаних у світі за рейтингами QS World University Ranking, The World University Rankings. Пропонує понад 130 освітніх програм за 43 спеціальностями. Більше ніж 1000 бюджетних місць на рік, міжнародне співробітництво, студентське самоврядування та ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Харківський інститут соціально-економічного прогресу
Рівень акредитації: III
Форма власності: приватна
Навчальний корпус, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, лабораторії, бібліотека, спортивний зал.

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека.
Приватний вищий навчальний заклад "Харківський соціально-економічний інститут"
Рівень акредитації: III
Форма власності: приватна
Актовий зал - 200 місць, 26 аудиторій, комп'ютерні класи, кабінет іноземних мов.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу - пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдал...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Приватний вищий навчальний заклад "Гуманітарно-технічний інститут"
Рівень акредитації: IV
Форма власності: колективна
Власні навчальні та адміністративний корпуси, спортивний майданчик, оздоровчий центр, буфет.

У вузі присутні: платне навчання, військова кафедра, бібліотека.
Харківський національний університет міського господарства ім. А. Н. Бекетова
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Харківський національний університет міського господарства ім. А. Н. Бекетова – один із найстаріших в Україні вищий навчальний заклад, який являє собою освітньо-науковий комплекс вищого рівня акредитації, цілеспрямовано готує кадри для управління процесами розвитку життєдіяльності міст та населених ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.