Вузи в Хмельницькому

Вузи Хмельницького представлені всіма типами навчальних закладів. Це і Хмельницькі університети, і інститути, і академії, в яких є як платне навчання, так і можливість пройти на бюджет. Хмельницькі вузи приймають не тільки українців, а й іноземних громадян, які приїхали у Хмельницький для здобуття вищої освіти.


Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Професорсько-викладацький склад: 745 науково-педагогічних працівників, з яких 67 докторів наук, професорів, 326 кандидатів наук, доцентів. Матеріально-технічна база: 12 навчально-лабораторних корпусів, 12 науково-дослідних центрів, 28 науково-дослідних та навчально-наукових лабораторії, 48 навчальни...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Подільський державний аграрно-технічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
У 2017 році запрошуємо на навчання (денну і заочну форми) за освітніми ступенями: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Хмельницький національний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Хмельницький університет управління та права
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад, який створено постановою Кабінету Міністрів України № 606 від 4 серпня 1995 року. Заснований у 1992 році. В університеті навчаються юнаки та дівчата з 14 областей України, Росії та Молдови. Підготовка фахівців ве...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Приватний вищий навчальний заклад "Хмельницький економічний університет"
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна
Місія університету – забезпечення Подільського регіону фахівцями економічних спеціальностей, які будуть не просто виконавцями, а генераторами нових державотворчих ідей, творцями нової, заможної України. Стратегія розвитку університету – сповідувати нову філософію підприємницької діяльності в умов...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Хмельницький інститут соціальних технологій Міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна
В інституті навчається 14 тисяч студентів. Професорсько-викладацький склад: - 85 викладачів, з них: 3 доктора науки, профессора; - 18 кандидатів наук, доцентів; Матеріально-технічна база: 3 комп'ютерних класи, бібліотека, клуб, реабілітаційний центр, юридична клініка, спортивно-тренажерний зал...

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека.
Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
Рівень акредитації: IV
Форма власності: недержавна
В інституті навчається понад 2 тисячі студентів. Професорсько-викладацький склад: - 200 викладачів, з них: 52 кандидата наук, 5 професорів. Матеріально-технічна база інституту: 8 комп'ютерних класів, бібліотекака, актовий зал (на 650 місць), мультимедійні аудиторії, конференц-зал, медіацентр, їд...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Факультет військової підготовки при К-П ДТУ ім. І. Огієнка
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Повне державне забезпечення.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Хмельницький інститут конструювання, моделювання швейних виробів
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна
3 швейні лабораторії на 50 робочих місць, бібліотека, читальний та актовий зали, кафе.

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека.
Університет економіки і підприємництва
Рівень акредитації: III-IV
Форма власності: недержавна
ПВНЗ «УЕП» - сучасний вищий навчальний заклад, один із перших приватних закладів України, історія якого бере початок з 22 жовтня 1993 року, коли він почав функціонувати як Хмельницький економічний філіал Одеського інституту підприємництва і права і здійснювати підготовку спеціалістів за напрямо...

У вузі присутні: платне навчання, військова кафедра, бібліотека.