Педагогічні вузи в Хмельницькому

Якщо ви знаєте, що в майбутньому хочете працювати педагогічної спеціалізації, а за освітою поїдете у вузи Хмельницького, залишилося лише вирішити, який саме Хмельницький вуз підійде вам найкраще. У цьому розділі ми зібрали всі університети в Хмельницькому, які мають факультети педагогічного напряму.


Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Професорсько-викладацький склад: 745 науково-педагогічних працівників, з яких 67 докторів наук, професорів, 326 кандидатів наук, доцентів. Матеріально-технічна база: 12 навчально-лабораторних корпусів, 12 науково-дослідних центрів, 28 науково-дослідних та навчально-наукових лабораторії, 48 навчальни...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Хмельницький національний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Бібліотека з літературою і підручниками, читальня, інтернет, зала хореографії, спортзал, комп'ютерні класи.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «ДонНУ-Поділля»
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» було створено у 2016 році шляхом реорганізації Державного підприємства «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 р. № 37) і утворення на його основі відокрем...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, бібліотека.