Лінгвістика, філологія в Луганську

Якщо ви знаєте, що в майбутньому хочете працювати філологічної спеціалізації, а за освітою поїдете у вузи Луганська, залишилося лише вирішити, який саме Луганський вуз підійде вам найкраще. У цьому розділі ми зібрали всі університети в Луганську, які мають факультети філологічного напряму.


Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка - вищий навчальний заклад, акредитований за IV рівнем. Більше 90 років ЛНУ залишається еталоном якості української освіти. З 1 березня 1921 року й до сьогоднішнього дня університет успішно здійснює науково-дослідну та навчально-виховну дія...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет проводить активну діяльність у сфері наукових досліджень, знаходячись серед українських класичних університетів на 9 місці з наукового кадрового потенціалу. Між тим, він посідає 1-е місце за кількістю патентів на винаходи і наукові публікації, 2-е місце — за обсягом госпдоговірних та ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Донбаський державний технічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет є науково-методичним центром східного регіону України в областях гірського і металургійного виробництва, будівництва і інших, пов'язаних з ними сферами діяльності, самостійно виконує фундаментальні і прикладні дослідження.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Луганська державна академія культури і мистецтв
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Діяльність академії згідно з основними пріоритетами розвитку України спрямована на професійну підготовку спеціалістів в сфері культури і мистецтва. Концепція діяльності академії зорієнтована на створення, впровадження і підтримку системи якості мистецької вищої освіти. За 5 років діяльність ЛДАКМ зб...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Інститут є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Має можливість підвищувати кваліфікацію дистанційно за 130 спеціальностями з видачею свідоцтва державного зразка.

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.