Дніпровський державний технічний університет

IV рівень акредитації, державна форма власності

Телефон/факс: (056) 956-0667
Сайт: www.dstu.dp.ua
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2
Відправити повідомленняІнформація про вуз:
Місія Дніпровського державного технічного університету (ДДТУ) полягає в задоволенні потреб ринку праці України в цілому та міста Кам'янського, зокрема, висококваліфікованими i конкурентоздатними фахівцями через розвиток i розповсюдження передових освітніх моделей i технологій.

Університет підтримує ділові зв’язки з зарубіжними закладами вищої освіти, організаціями, підприємствами на рівні кафедр, факультетів, ректорату, окремих фахівців за договорами про співробітництво, а саме: Польщею, Казахстаном, Ізраїлем, Боснією та Герцеговиною, Сербією, Індонезією, Білоруссю – всього 17 договорів. У процесі співпраці між університетом та зарубіжними партнерами підтримуються науково-творчі зв’язки, здійснюється спільна видавнича діяльність, участь у Міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, форумах, сумісна участь у міжнародних програмах "Горизонт 2020" і проектах.

З 2000 року ДДТУ має право на підготовку іноземних громадян за всіма акредитованим спеціальностями університету (освітньо-професійними програмами).

До складу університету входять 7 навчальних корпусів, 4 гуртожитки, 5 науково-дослідницьких лабораторій. В освітньому процесі використовуються 77 навчальних аудиторій, 97 обладнаних лабораторій, 35 комп'ютерних класів, 14 класів для роботи магістрів, комп'ютерні класи на 10-ти філіях кафедр, 26 одиниць мультимедійного обладнання.

Університет має сучасну спортивну базу: стадіон "Буревісник" на 10 тисяч місць для глядачів, 3 спортивні зали загальною площею 1448,15 кв.м, стрілецький тир, 2 футбольні майданчики, 9 спортивних майданчиків, де працюють секції з 10 видів спорту, спортивно-оздоровчий табір на річці Оріль загальною площею 2,6 га.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, післядипломне навчання

Форми навчання:
- очна;
- заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- перший (бакалаврський) рівень;
- другий (магістерський) рівень;
- третій (освітньо-науковий) рівень;
- науковий рівень.

Перелік факультетів:
- металургійний;
- енергетичний;
- електроніки та комп’ютерної техніки;
- механічний;
- факультет менеджменту, економіки, соціології та філології.

Інформація для абітурієнта


Наявність підготовчих курсів для вступу:
Для проведення занять з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів в університеті організовано 3-місячні (лютий-квітень), 5-місячні (грудень-квітень) та 7-місячні (жовтень-квітень) підготовчі курси з дисциплін: "Математика", "Українська мова та література", "Історія України", "Фізика", "Іноземна мова (англійська)", до викладання яких залучені науково-педагогічні працівники університету та педагогічні працівники навчальних закладів міста. У тому числі 5 доцентів, кандидатів наук (83,3%). Всі викладачі курсів мають відповідну фахову освіту, загальний стаж науково-педагогічної та педагогічної роботи від 10 до 30 років.

Перелік документів, необхідних для вступу до вузу:
Абітурієнти подають до приймальної комісії заяву про вступ до університету на ім'я ректора за єдиною формою. До заяви додається:
- копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, - - посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
- копія ідентифікаційний номера;
- копія військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на базі отриманого ступеню бакалавра);
- документи, що дають право на пільги відповідно до законодавства;
- копія свідоцтва про одруження або іншого документу (у разі зміни фамілії);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3*4 см (або шість фотокарток у випадку подачі заяв на декілька спеціальностей).

Термін подачі документів для вступу:
13 серпня – 22 серпня – прийом документів на очну форму навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням, а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

13 серпня – 8 вересня – прийом документів на заочну форму навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (І етап) за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

23 вересня – 22 листопада – прийом документів на заочну форму навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ та ІІІ етапи).

13 серпня – 22 серпня – прийом документів на очну та заочну форми навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою або іншою спеціальністю (за державним замовленням, а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб), ступеню бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю (за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Також для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план за іншою спеціальністю та формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І етап).

22 вересня – 16 жовтня – прийом документів на очну та заочну форми навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою або іншою спеціальністю, ступеню бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Також для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план за іншою спеціальністю та формою навчання виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ етап).

5 серпня – 22 серпня – прийом документів на очну та заочну форми навчання для здобуття ступеню магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою або іншою спеціальністю за державним замовленням, а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І етап).

21 вересня – 16 листопада – прийом документів на очну та заочну форми навчання для здобуття ступеню магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою або іншою спеціальністю виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ та ІІІ етапи).

Додаткова інформація:
Перелік конкурсних предметів для вступу на відкриті (за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб) та небюджетні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на базі повної загальної середньої освіти можна дізнатися за посиланням: https://www.dstu.dp.ua/uni/enrollee/index.html# (додатки 6 та 7 до Правил прийому на навчання до Дніпровського державного технічного університету у 2020 році).

Для вступу на навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями: 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент” необхідно мати сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури і математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій).

Для вступу на навчання для здобуття ступеню бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за усіма іншими спеціальностями необхідно мати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Для вступу на навчання для здобуття ступеню магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма спеціальностями необхідно мати екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови, або скласти відповідний іспит у ДДТУ.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу у Дніпрі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.
Відгуки користувачів: Дніпровський державний технічний університетвідгук про вуз
ебанись
31 серпня 2010, 08:47 #

универ - смех. Неактуальные специальности. Специалисты по машиностроительным и металлургическим направлениям никому нах не нужны. Даже по направлениям ( если на бюджете учился) не всегда берут. Экономика , программирование - ваще трололо. Лучше потратьте денег (ну если есть канеш) и поступите куда- нибудь в днепр на контракт или бюджет ( для тех кто с головой естественно). С работой для выпусников ДДТУ оч. туго (ну типо кризис и все такое). Вообщем не советую туда поступать.
зы: в принципе преподы там нормальные (мех.и металл. факультеты), кто захочет учиться и приложит усилия - тот научится канеш (процентов 10 таких студентов там),но специальности невостребованы и все равно придеться ити манагером или каким то там еще мерчендайзером.В ИТР на серьезные предприятия типо Южмаша берут только атличнегов с магистрскими дипломами.Так что если хотите связаться с машиностроением или металлургией - учитесь хорошо

відгук про вуз
Елена
12 вересня 2013, 15:19 #

Это отличный университет! я - инженер-биотехнолог. И благодаря этому университету поняла,на сколько сейчас важны технологии производства и обработки. В свое время, я поступила в 4 университета - Химико-технологический, ДГУ, КНУ и ДДТУ, и ни разу не пожалела о своем выборе.

відгук про вуз
виталий
01 листопада 2013, 22:46 #

Биотехнология в ДДТУ - смех. Какие технологии?Разве что пойдете на продтовары. Учитесь и едьте где-нибуть в Америку - там она нужна. А на продтовараъх 1200 гр все что будете иметь после 5 лет.Все это пиар в связи с недобором

відгук про вуз
Занаїда
15 липня 2016, 10:43 #

Це просто ПТУ, рівень відповідає, але хабарі завищені((((((((((

запитання відвідувачам
Niva
27 січня 2018, 23:20 #

Открою такой секрет... В ближайшее время иностранные инвесторы все больше смотрят в сторону Украины и прежде всего потому что наслышаны о хорошем уровне образованных специалистов при относительно низких (на европейском уровне) зарплатах. Готовы естественно платить выше среднего, но только хорошим и ответственным специалистам. Так что рекомендую не вешать нос и стараться, а я скоро приеду с солидными вакансиями.


Додати коментар ↑ на початок


Якщо ви, перебуваючи ще в  дитячому садку Дніпра, були впевнені, що навчання інших спеціалізацій - це ваше на 100 %, то Дніпровський державний технічний університет ідеально підійде для реалізації дитячої мрії. Але всім відомо, що в Дніпровський державний технічний університет не поступиш, не маючи повної шкільної освіти. Для початку потрібно пройти етап школи Дніпра, потім можна поступити отримати атестат гімназії чи ліцею і тільки після цього вибирати вуз у Дніпрі за бажаною спеціальністю.