Зовнішнє тестування 2010 (ЗНО)

ЗНО 2010 - черговий етап у становленні незалежного оцінювання знань школярів для вступу до вузу. Зовнішнє тестування 2010 буде проходити у два етапи - основну та додаткову сесії. Якщо цього року вам належить участь у ЗНО 2010, обов'язково скачайте програми ЗНО по потрібних предметів і наполегливо готуйтеся до здачі ЗНО.


Програма зовнішнього тестування з біології (2010)
Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з біології є оцінити знання і уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання про: - принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами і середовищем; - особливості будови...
Програма зовнішнього тестування з географії (2010)
Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії, оцінити в учасників зовнішнього незалежного оцінювання: - сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів...
Програма зовнішнього тестування з фізики (2010)
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики є визначення умінь вступників до вищих навчальних закладів, а саме: встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів; застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики ...
Програма зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (2010)
Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: «Українська мова» («Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення») та «Українська література» («Усна народна творчість»...
Програма зовнішнього тестування з історії України (2010)
Мета зовнішнього незалежного оцінювання з історії України – оцінювання знань та вмінь випускників загальноосвітніх навчальних закладів: про основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних історичних діячів...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (2010)
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 2010 року розроблено на основі чинної програми з хімії для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання розподілено на 4 тематичних блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія»...
Програма зовнішнього тестування з математики (2010)
Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики - оцінити ступінь підготовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах. Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників будувати математичні моделі реальних об’єктів...
Програма зовнішнього тестування з англійської мови (2010)
Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови передбачає визначення рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий.
Програма зовнішнього тестування з іспанської мови (2010)
Завдання зовнішнього тестування з іспанської мови спрямовані на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини...
Програма зовнішнього тестування з французької мови (2010)
Від учасників тестування з французької мови очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних виразів...
Програма зовнішнього тестування з німецької мови (2010)
На тестуванні з німецької мови перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати ...