Програма з природознавства (6 клас)

Шкільна програма з природознавства для 6 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Природознавство ви будете вивчати в 6 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Природознавство у 6 класі.


Організм як жива система

Природознавство, 6 клас

Органи рослин, тварин. Властивості організмів. Ріст та розвиток. Живлення, його типи. Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів. Обмін речовин і енергії. Види розмноження рослин і тварин. Значення пристосування організмів до...
Природні і штучні екосистеми

Природознавство, 6 клас

Екосистема. Харчові ланцюги. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма. Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем. Штучні екосистеми. Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її...
Рукотворні системи

Природознавство, 6 клас

Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють. Сила. Види сил. Сили в живій природі. Робота та енергія. Прості механізми. Перетворення енергії. Енергозбереження. Спостереження. За роботою машин та...
Біосфера - найбільш жива система

Природознавство, 6 клас

Склад та межі біосфери. Людина і біосфера. Охорона біосфери. Червона книга. Демонстрування: гербарних зразків рослин; представників рослин та тварин планети, рідкісних рослин та тварин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги...
Узагальнення

Природознавство, 6 клас

Цілісність природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу. Науки, що вивчають природу.