Програма з біології (8 клас)

Шкільна програма з біології для 8 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Біологія ви будете вивчати в 8 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Біологія у 8 класі.


Будова і життєдіяльність тварин

Біологія, 8 клас

Основні процеси життєдіяльності тварини. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середовища існування тварин. Поведінка тварин. Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки тварин з...
Найпростіші

Біологія, 8 клас

Загальна характеристика та різноманітність найпростiших - мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій...
Багатоклітинні. Губки

Біологія, 8 клас

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність багатоклiтинних тварин. Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних....
Хробаки

Біологія, 8 клас

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність. Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність. Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах. Значення для людини.
Членистоногі

Біологія, 8 клас

Загальна характеристика типу Членистоногі. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність...
Молюски

Біологія, 8 клас

Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.
Хордові тварини. Риби

Біологія, 8 клас

Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи Безчерепні та Черепні (Хребетні). Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні). Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдiяльності, поведінки, різноманітність...
Земноводні

Біологія, 8 клас

Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.
Плазуни

Біологія, 8 клас

Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдiяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.
Птахи

Біологія, 8 клас

Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів. Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування...