Програма з географії (8 клас)

Шкільна програма з географії для 8 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Географія ви будете вивчати в 8 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Географія у 8 класі.


Фізико-географічне положення України

Географія, 8 клас

Фізико-географічне положення України. Крайні точки і розмiри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України. Розташування території України стосовно годинних поясів. Практична робота: нанесення на контурну карту крайніх...
Джерела географічної інформації

Географія, 8 клас

Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки. Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання....
Географічні дослідження на території України

Географія, 8 клас

Географічні відомості про територію України у античних географів, “Повісті временних літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVIII—ХІХ ст. Географічні дослідження України в ХХ ст. Роль у...
Тектонічні структури

Географія, 8 клас

Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.
Геологічна будова

Географія, 8 клас

Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Змiна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську ери.
Рельєф. Геоморфологічна будова

Географія, 8 клас

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.
Мінерально-сировинні ресурси

Географія, 8 клас

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв’язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин.Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих...
Кліматичні умови та ресурси

Географія, 8 клас

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення. Кліматичні карти. Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси. Погода...
Внутрішні води

Географія, 8 клас

Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії й водного режиму річок.Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець— Донбас, Дніпро—Кривий Ріг,...
Ґрунти і земельні ресурси

Географія, 8 клас

Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Земельні ресурси України. Основні заходи з раціонального використання і охорони земельних ресурсів. Практична робота 5 Аналіз...