Програма з хімії (8 клас)

Шкільна програма з хімії для 8 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Хімія ви будете вивчати в 8 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Хімія у 8 класі.


Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Хімія, 8 клас

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Молярна маса. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами. Розрахункові задачі: 1. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості...
Основні класи неорганічних сполук

Хімія, 8 клас

Оксиди, їх склад, назви. Кислоти, їх склад, назви. Солі (середні), їх склад, назви. Основи, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами іншими оксидами. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі....
Періодичний закон і періодична система

Хімія, 8 клас

Будова атома Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома: ядро і електронна оболонка. ...
Хімічний зв'язок і будова речовини

Хімія, 8 клас

Електронна природа хiмічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його види - полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул...