Криворізький національний університет

IV рівень акредитації, державна форма власності

Телефон/факс: (056) 409-0606, (0564) 745-198 (факс)
Сайт: www.ktu.edu.ua
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11
Відправити повідомленняІнформація про вуз:
ДВНЗ "Криворізький національний університет" є альтернативою випускникам Дніпропетровщини, тому що освітня діяльність у ньому пов'язана з наданням вищої освіти з 47 напрямів підготовки та 76 спеціальностей і спеціалізацій.

Високоякісна матеріальна база, широке застосування мультимедійного та інтерактивного обладнання, інтернет - доступ до освітніх порталів університету, електронні бібліотеки, розвинене студентське самоврядування.

ДВНЗ "Криворізький національний університет" готує високоосвічених професіоналів, що дає можливість після його закінчення успішно працевлаштуватися. Наш університет сьогодні забезпечує 90% керівників підприємств, організацій, установ, закладів освіти, органів самоврядування.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, аспірантура, магістратура, післядипломне навчання

Форми навчання:
- денна;
- заочна

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- бакалавр;
- спеціаліст;
- магістр

Перелік факультетів:
перелік напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "бакалавр":
- 6.010101 Дошкільна освіта
- 6.010102 Початкова освіта
- 6.010104 Професійна освіта (за профілем)
- 6.010103 Технологічна освіта
- 6.020202 Хореографія
- 6.020204 Музичне мистецтво
- 6.020205 Образотворче мистецтво
- 6.020207 Дизайн
- 6.020302 Історія
- 6.020303 Філологія. Українська мова та література
- 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська).
- 6.020303 Філологія. Мова і література (російська)
- 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька).
- 6.030103 Практична психологія
- 6.030401 Правознавство
- 6.030502 Економічна кібернетика
- 6.030503 Міжнародна економіка
- 6.030504 Економіка підприємства
- 6.030507 Маркетинг
- 6.030508 Фінанси і кредит
- 6.030509 Облік і аудит
- 6.030601 Менеджмент
- 6.040101 Хімія
- 6.040102 Біологія
- 6.040103 Геологія
- 6.040104 Географія
- 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
- 6.040201 Математика
- 6.040203 Фізика
- 6.040302 Інформатика.
- 6.050102 Комп'ютерна інженерія
- 6.050103 Програмна інженерія
- 6.050201 Системна інженерія
- 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
- 6.050301 Гірництво
- 6.050303 Переробка корисних копалин
- 6.050401 Металургія
- 6.050402 Ливарне виробництво
- 6.050403 Інженерне матеріалознавство.
- 6.050502 Інженерна механіка
- 6.050503 Машинобудування
- 6.050601 Теплоенергетика
- 6.050701 Електротехніка та електротехнології
- 6.050702 Електромеханіка
- 6.051301 Хімічна технологія
- 6.060101 Будівництво
- 6.070101 Транспортні технології
- 6.070106 Автомобільний транспорт
- 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

перелік спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "спеціаліст", "магістр":
- 7.01010101 Дошкільна освіта
- 8.01010201, 7.01010201 Початкова освіта
- 8.01010301, 7.01010301 Технологічна освіта
- 8.01010401, 7.01010401 Професійна освіта
- 8.02020401, 7.02020401 Музичне мистецтво
- 8.02020501, 7.02020501 Образотворче мистецтво
- 8.02030201, 7.02030201 Історія
- 8.02030301, 7.02030301 Українська мова і література
- 8.02030302, 7.02030302 Мова і література (англійська)
- 8.02030302, 7.02030302 Мова і література (німецька)
- 8.02030302, 7.02030302 Мова і література (російська)
- 7.03010301 Практична психологія
- 7.03040101 Правознавство
- 8.03050201, 7.03050201 Економічна кібернетика
- 8.03050301, 7.03050301 Міжнародна економіка
- 8.03050401, 7.03050401 Економіка підприємства
- 8.03050701, 7.03050701 Маркетинг
- 8.03050801, 7.03050801 Фінанси і кредит
- 8.03050802, 7.03050802 Банківська справа
- 8.03050901, 7.03050901 Облік і аудит
- 8.03060101, 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
- 8.03060104, 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- 8.04010101, 7.04010101 Хімія
- 8.04010201, 7.04010201 Біологія
- 8.04010301, 7.04010301 Геологія
- 8.04010401, 7.04010401 Географія
- 8.04010601, 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
- 8.04020101, 7.04020101 Математика
- 8.04020301, 7.04020301 Фізика
- 8.04030201, 7.04030201 Інформатика
- 8.05010201, 7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі
- 8.05010301, 7.05010301 Програмне забезпечення систем
- 8.05020201, 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
- 8.05020101, 7.05020101 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
- 8.05030101, 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)
- 8.05030102, 7.05030102 Шахтне і підземне будівництво
- 8.05030104, 7.05030104 Маркшейдерська справа
- 8.05030301, 7.05030301 Збагачення корисних копалин
- 8.05040101, 7.05040101 Металургія чорних металів
- 8.05040104, 7.05040104 Обробка металів тиском
- 8.05040201, 7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
- 8.05040304, 7.05040304 Металознавство
- 8.05040305, 7.05040305 Термічна обробка металів
- 8.05050201, 7.05050201 Технологія машинобудування
- 8.05050301, 7.05050301 Металорізальні верстати та системи
- 7.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
- 8.05050309, 7.05050309 Гірничі машини та комплекси
- 8.05050311, 7.05050311 Металургійне обладнання
- 8.05060101, 7.05060101 Теплоенергетика
- 8.05070103, 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання
- 7.05070203 Електричний транспорт
- 8.05070204, 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
- 8.05070207 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
- 8.05130105, 7.05070207 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
- 8.06010101, 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво
- 8.06010103, 7.06010103 Міське будівництво та господарство
- 8.06010104, 7.06010104 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
- 8.06010107, 7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція
- 7.06010108 Водопостачання та водовідведення
- 8.07010601, 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство
- 8.08010101, 7.08010101 Геодезія
- 8.18010018 Адміністративний менеджмент
- 7.18010004 Управління проектами

Інформація для абітурієнта


Наявність підготовчих курсів для вступу:
Підготовчі курси - (0564) 743-130:
- педагогічний інститут - (0564) 742-562;
- металургійний інститут - (0564) 929-475;
- політехнічний коледж - (0564) 211-643;
- гірничий технікум - (0564) 533-074;
- індустріальний технікум - (0564) 351-012;
- інгулецький - (0564) 222-205;
- гірничо-електромеханічний - (0564) 530-210;
- автотранспортний - (0564) 663-634, 663-438;
- Жовтоводське педагогічне училище - (05652) 2-54-16;
- Нікопольське педагогічне училище - (05662) 2-13-13.

Перелік документів, необхідних для вступу до вузу:
- заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або завірені копії;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- медичну довідку за формою 086-о або копію;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 на 4 см.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Термін подачі документів для вступу:
Початок прийому заяв та документів з 1 липня. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет, - 20 липня; закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, - 31 липня.

Термін зарахування вступників на денну форму навчання за держзамовленням - не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 25 серпня.

Додаткова інформація:
Післядипломна освіта:
- перепідготовка (на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр);
- здобуття вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю (друга вища освіта) за різницею в навчальних планах;
- підвищення кваліфікації;
- стажування.

Більш детальну інформацію про Правила прийому до університету можна знайти на сайті: www.ktu.edu.ua. Адреса приймальної комісії: 50027, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, кім. 228, тел. 741-616.

Консультаційні пункти:
- педагогічний інститут (0564) 715-834;
- економічний інститут (056) 407-1570;
- металургійний інститут (0564) 929-475.

Структурні підрозділи:
- Гірничий технікум: 50029 м. Кривий Ріг, вул. Олександра Невського, 3;
- Інгулецький технікум: 50102 м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8;
- Індустріальний технікум: 50079 м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смирнова, 47;
- Автотранспортний технікум: 50063 м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 26;
- Гірничо-електромеханічний технікум: 50096 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37;
- Політехнічний технікум: 50026 м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 33;
- Жовотоводське педагогічне училище: 52206 м. Жовті Води, вул. І. Франка, 5;
- Нікопольске педагогічне училище: 53210 м. Нікополь, вул. Станіславська, 7.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу у Дніпрі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.
Відгуки користувачів: Криворізький національний університетзапитання вузу
владимир2194
29 серпня 2010, 10:42 #

какие есть специальности по факультету геология

відгук про вуз
Валерия
27 жовтня 2017, 13:51 #

Как писать заявление на подготовительные курсы к ЗНО?


Додати коментар ↑ на початок


Якщо ви, перебуваючи ще в  дитячому садку Дніпра, були впевнені, що навчання інших спеціалізацій - це ваше на 100 %, то Криворізький національний університет ідеально підійде для реалізації дитячої мрії. Але всім відомо, що в Криворізький національний університет не поступиш, не маючи повної шкільної освіти. Для початку потрібно пройти етап школи Дніпра, потім можна поступити отримати атестат гімназії чи ліцею і тільки після цього вибирати вуз у Дніпрі за бажаною спеціальністю.