Рефераты по этике и этикету

Раздел «Рефераты по этике и этикету» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по этике и этикету можно бесплатно скачать.


Сервірування столу до вечері
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Туризм
Темою творчої роботи є сервірування столу до вечері. Сервірування столів - завершальний етап підготовки торговельного залу до прийому відвідувачів. Сервірування столу виконується з певною ме...
Благодійність
реферат на украинском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Етика як наука про мораль розглядає різноманітні явища людського життя, у тому числі й благодійність Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувач...
Защитные формы альтруизма
реферат на русском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Вообще, альтруизм можно определить как поведение, направленное на другое лицо или социальное объединение, и не связанное с какими-либо внешними наградами и поощрениями. В контексте предложенной темы с...
Субординація та повага: як знайти "золоту середину"
реферат на украинском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Відповідно до визначення, службовий етикет - система особистісних взаємин керівника з підлеглими, вищими керівниками та колегами, визначальним принципом якої є співробітництво та взаєморозуміння Вз...
Віра у себе з точки зору сучасної психології
реферат на украинском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Існують досить поширені погляди, що логічні міркування, наші свідомі думки не мають влади над підсвідомими процесами і механізмами, і для того, щоб змінити негативні переконання, почуття, емоції, звич...
Трактовка добра и зла в работе Фридриха Ницше
реферат на русском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Человеку доставляет удовольствие испытывать и демонстрировать свою силу на другом, приобретая радостное чувство собственного превосходства. Поэтому злоба имеет своею целью не страдание другого челове...
Мати Тереза як взірець доброчинності
реферат на украинском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Як вірна наречена Христа, вона променіла радістю, хоч була цілковито занурена в найбільшу біду. Ця радість била з її єства, як потужне джерело. Тому перший урок, що його залишила нам ця велика свята,...
Насильство й жорстокість як категорії етики
реферат на украинском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Жорстокий обіг з дітьми - загальна патологія сучасної цивілізації, зв'язана не з однієї, а з комплексом причин. Демографічний вибух сучасності повинен привести до подвоєння населення планети (12 мл...
Каролінзьке відродження
реферат на украинском языке
Рубрика: Всемирная история
«Каролінзьке відродження» (Роки правління Карла Великого) – це не тільки війни, а й період розквіту середньовічної культури Західної Європи. Історики називають його «Каролінзьким відродженням». Розвит...
Проблемы искусственного оплодотворения
реферат на русском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Вопросы этики искусственного оплодотворения — это проблемы отношения к началу человеческой жизни. Но если в случае аборта врач и женщина вступают в моральное отношение с человеческой жизнью, пусть сро...
Эстетическое воспитание в процессе физического воспитания школьников
реферат на русском языке
Рубрика: Физкультура, спорт
Физическое воспитание обладает огромным потенциалом в эстетическом воспитании школьников. Оно влияет и на форму телосложения и на восприятие окружающей действительности, на эстетический вкус. Объекто...
Понятие эстетической культуры
реферат на русском языке
Рубрика: Культура, культурология
Искусство — вид духовного освоения действительности общественным человеком, имеющий целью формирование и развитие его способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам крас...
Соотношение эстетической и художественной деятельности
реферат на русском языке
Рубрика: Культура, культурология
В истории культуры восприятие красоты всегда вызывало противоречивые, нередко полярные суждения. В мире эстетических ценностей невозможно назвать хотя бы одно художественное произведение, которое бы п...
Художественная культура как особая форма эстетической культуры
реферат на русском языке
Рубрика: Культура, культурология
Значение эстетического и художественного развития личности как важнейшего рычага общественного прогресса возрастает в переходные эпохи, требующие от человека повышенной творческой активности, напряжен...
Театр для дітей та юнацтва у Франції
реферат на украинском языке
Рубрика: Культура, культурология
Дослідження зарубіжного досвіду художньо-естетичного виховання засобами театрального мистецтва є актуальним завданням українського мистецтвознавства та педагогіки. Театральне мистецтво має величезне з...
Художественный образ как эстетическая категория
реферат на русском языке
Рубрика: Изобразительное искусство, черчение
Образ – всеобщая категория художественного творчества; присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём создания эстетически воздействующих объектов. Под образом нередко п...
Воинский этикет и культура общения военнослужащих
реферат на русском языке
Рубрика: Военное дело
Этикет представляет собой определенную систему правил поведения и является составной частью общей культуры человека. Он включает в себя прежде всего правила обхождения с окружающими, формы общения, пр...
Этикет руководителя и его авторитет
реферат на русском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Контроль, равно как и самоконтроль – это то действие, которое делает процесс коммуникации устойчивым. Методы контроля – это управленческое общение, а то, что общением нужно управлять – аксиома, не под...
Демократия и свобода выбора
реферат на русском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Начнём с того, что сегодня только самые глупые, наивные и примитивные люди верят в свободу выбора при демократии. Как был в результате разнообразия - выбор товара или чего-то другого, так он остался. ...
Свобода выбора
реферат на русском языке
Рубрика: Этика, этикет, эстетика
Осуществляемая свобода предполагает наличие свободного выбора между разными возможностями. Именно на этом, то есть собственно на свободе выбора, в основном, и сосредоточивала свое внимание многовекова...