Рефераты по финансам, банкам

Раздел «Рефераты по финансам, банкам» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по финансам, банкам можно бесплатно скачать.


Фінанси підприємств
реферат на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Загалом фінансовий стан ДП «Антонов» є задовільним. Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства зростає, спостерігається тенденція сповільнення оборотності майнових засобів під...
Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Международные отношения
У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення та аналіз стану основних фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку, а також запропоновано шляхи удосконалення взаємовідносин між Укр...
Роль кредита в современной экономике
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Деньги и кредит
Кредит относится к числу важнейших категорий экономической науки. Изучению посвящены произведения классиков марксизма, многочисленные работы советских и зарубежных экономистов. Однако эта тема акту...
Анализ финансового состояния предприятия и оценка перспектив его развития (ООО "Прогресс")
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия – это, в первую очередь, аудит предприятия, проводимый сторонней аудиторской компанией. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприят...
Управління кредитним процесом
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Деньги и кредит
Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит. Кредитування - основна функція комерційного банку. Тому ...
Валютний ринок і валютні операції
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Одним із найсуттєвіших елементів міжнародних валютних відносин є світовий валютний ринок. Валютний ринок - це: 1) підсистема валютних відносин у процесі операцій купівлі-продажу іноземних валют і ...
Налогообложение малого бизнеса, его особенности
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Финансы, банки
Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса актуальны во многих странах, в том числе и в России, что связано с существующими противоречиями в налоговом законодательстве и его нестабильностью. ...
Розвиток валютного ринку України
реферат на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Валютний ринок України проходить зараз реструктуризацію, яка пов’язана з процесом лібералізації, що почався ще в 1995 році. В 1998 році валютний ринок України розвивався в досить несприятливих умовах....
Банківське право
реферат на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Банківське право, як і кожна інша галузь права, має притаманний лише їй предмет і метод. Предметом банківського права є банківська діяльність. Теоретично можна вважати, що все, що роблять банки, є ...
Валютний ринок
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Отже, в ході даної роботи, ми дослідили валютний ринок з усіма аспектами його функціонування і можемо зробити такі висновки: 1. Валюта - це не просто гроші чи грошова одиниця тієї чи іншої країни....
Транснаціональні банки
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Ефективна банківська система є найважливішим елементом відтворювальної структури економіки, адже організовує рух та перерозподіл ресурсів суспільства. В умовах інтеграції України в Європейську та с...
Облік, аналіз і аудит касових операцій банку
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Розглянувши тему моєї дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит касових операцій банку» можна зробити таків висновки, ПАТКБ «Правекс-банк» - це багатопрофільна кредитна установа, що здійснює операції у ...
Факторинговые и форфейтинговые операции коммерческих банков
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Финансы, банки
Процессы, происходящие в мировой экономике в настоящее время, - усиление инфляционных тенденций, возрастание общей экономической нестабильности, проблемы неплатежей, в том числе при расчетах коммерчес...
Особенности эмиссии и обращения государственных ценных бумаг
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Финансы, банки
Российский рынок ценных бумаг в настоящее время находится в стадии становления, его история складывается в нашей стране с 1993 г. По мере развития появляются новые финансовые инструменты, появляются н...
Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самоврядування
реферат на украинском языке
Рубрика: Право, политология
Згідно зі ст. 140 Конституції основним елементом місцевого самоврядування в Україні є територіальна громада. "Місцеве самоврядування, як зазначено у ч. 1 цієї статті, є правом територіальної громади ...
Експертно-грошова оцінка землі
реферат на украинском языке
Рубрика: Право, политология
Метод зіставлення цін використовується в умовах розвинутого ринку землі, коли достовірна інформація про продаж земельних ділянок є доступною. У відповідності з цим методом проводиться порівняння земел...
Фінансовий капітал
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Фінансовий капітал втілюється в акціях і облігаціях. Існування цих цінних паперів підтверджує наявність фінансового капіталу. Звідси й фінансові ринки як вища форма взаємозв'язку суспільного позичков...
Реальний і фіктивний капітал
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Позичковий капітал – це грошовий капітал, який надається його власником у користування інших підприємств з метою одержання прибутку у вигляді позичкового процента. Як особлива форма грошового капіталу...
Субъекты международных экономических отношений
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Для современной мировой экономики характерен стремительно идущий процесс транснационализации. В этом процессе основной движущей силой выступают транснациональные корпорации (ТНК). Они представляют соб...
Міжнародний валютний фонд
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Управління в МВФ здійснюється згідно з Статтями Угоди. В структуру управління МВФ входять Рада Керівників, Тимчасовий Комітет, Комітет Розвитку, Виконавча Рада, Керуюча, персонал. Рада Керівників - в...