Рефераты по социологии и социальной работе

Раздел «Рефераты по социологии и социальной работе» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по социологии и социальной работе можно бесплатно скачать.


Модифікації тілесності: особливості сприйняття та презентації (на прикладі студентської молоді)
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Тривала історія вивчення людини здавалось би повинна гарантувати те, що тілесність достатньо досліджена, але охоплюючи поглядом сучасну науку про людину, стає зрозумімілим, що цей феномен - людське ті...
Особливості роботи соціального педагога з неповними сім'ями
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
1. Як показав аналіз наукової літератури, неповна сім'я – це мала соціальна група, спільно мешкаючих одного з батьків і його дітей (дитини), що утворились в результаті розлучення, смерті чоловіка чи д...
Реабилитация лиц при рецидиве преступления и их адаптация в обществе
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
В России с каждым годом происходит рост преступности, который неблагоприятно сказывается на развитии всего государства и пагубно влияет на общество в целом. И что самое не приятное и ужасающее, так эт...
Статистика
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Статистика (state - стан) - це сукупність даних спостережень. Статистична сукупність - це, як правило, кількісна оцінка явища, що досліджується, зібрана одночасно з різних джерел в одному місці в різ...
Модель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім'ї в Україні
реферат на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Позитивна практика розвитку інституту прийомної сім’ї в Україні доводить необхідність дотримання етапності в реалізації соціальних програм, що мають на меті підтримку нових напрямів діяльності та форм...
Принципы социального обслуживания
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Современная социально - экономическая, морально-психолгическая и духовная ситуация в России крайне противоречива и многоаспектная имеет место нестабильность в экономике, остро ощущается дефицит Федера...
Соціологічні методи дослідження стану та перспектив розвитку галузі культури
реферат на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Соціологічне дослідження - система логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес. Найчастіше для вивчен...
Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Жорстоке поводження з дітьми визнано однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини у світі. Без подолання цього згубного явища не можливо створити умови для повноцінного розвитку дитини,...
Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї
реферат на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Насильство є не лише суто правовою проблемою, а й значною мірою, філософською та соціокультурною. У теоретико-методологічному плані остаточно не розв’язаним залишається питання феномену детермінант, щ...
Проблемні явища в сім’ї та шлюбі: насильство і зловживання
реферат на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
1. а) Оскільки сім’я або родинні взаємини є невід’ємною складовою життя кожного з нас, сімейне життя заключає в себе майже весь спектр емоційного досвіду. Родинні стосунки між чоловіком і дружиною, ба...
Этнические и конфессиональные особенности современных семей
реферат на русском языке
Рубрика: Право, политология
Нация (этнос, народ) определяется в современной науке по-разному. - Биологическая теория наций. Согласно этой теории, люди разных национальностей отличаются друг от друга как породы собак - окрас, ра...
Межнациональные конфликты: их особенности, воздействие на состояние общества
реферат на русском языке
Рубрика: Право, политология
Конфликт - это столкновение противоположных интересов, взгля-дов, позиций, стремлений. Каждый человек на протяжении своей жизни многократно сталкивается с разного рода конфликтами. Вы хотите чего-т...
Ґендер і ЗМІ
реферат на украинском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Наявні в суспільстві проблеми ґендерної нерівності мають своє масмедійне відображення. Часто саме засоби масової інформації, що відіграють визначальну роль у формуванні суспільної думки стосовно ва...
Демократія як соціальне явище
реферат на украинском языке
Рубрика: Право, политология
Важливою для легітимації механізму розв'язання конфліктних ситуацій є підтримка громадянами ліберально-демократичних принципів прийняття рішень, згода підкорятися яким багато в чому залежить від довір...
Стратификационная структура общество
реферат на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Для понимания характера эволюции социальной структуры чрезвычайно важно понять «вектор» ее развития, ввести критерий, но которому можно было бы оценить прогрессивность или консервативность динамики. К...
Социальная структура современного украинского общества
реферат на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Социальное неравенство в обществе чаще всего понимается как стратификация – распределение общественных групп в иерархически упорядоченном ранге (по возрастанию или убыванию). Термин «социальная стр...
Теория социальной структуры общества
реферат на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Любое общество предстает не как нечто однородное и монолитное, а как внутренне расчлененное на различные социальные группы, слои и национальные общности. Все они находятся между собой в состоянии объе...
Социальная мобильность и религия
реферат на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Понятие социальной мобильности В системе стратификации индивиды или группы могут перемещаться с одного уровня (слоя) на другой. Этот процесс называется социальной мобильностью. Социальная мобильност...
Образование как фактор социальной мобильности
реферат на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
В последние несколько столетий прогресс в развитии общественного производства и цивилизации был связан с достижениями науки и образования. Образование выступает не только одним из важных факторов соци...
Социальная стратификация современного общества
реферат на русском языке
Рубрика: Социология, социальная работа
Такі різні форми стратифікації в архаїчних і сучасних суспільствах. Спектр цих форм, безсумнівно, набагато ширше. Ми розглянули лише самі основні. Не стратифікованих суспільств у дійсності взагалі не ...