Рефераты по риторике, ораторскому мастерству

Раздел «Рефераты по риторике, ораторскому мастерству» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по риторике, ораторскому мастерству можно бесплатно скачать.


М. Туллій Ціцерон
реферат на украинском языке
Рубрика: Исторические личности
Ораторське мистецтво було могутнім засобом у всіх сферах людського суспільства в Греції і в Римській республіці. Важливе значення для промовців, педусім початківців, мали вправи та письмові вправи: ...
Характеристика запитань і відповідей у полеміці
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Щоб розраховувати неуспіху полеміці, потрібно також мати чітке уявлення про логічну структуру і види запитань та відповідей, про специфіку їх застосування в спорі. Спочатку слід охарактеризувати різн...
Форми текстового оформлення матеріалу
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Для успішного публічного виступу недостатньо вивчити літературу по обраній темі, знайти цікаві дані, зібрати переконливі факти, цифри, приклади. Необхідно подумати, як розташувати цей матеріал, в якій...
Стратегія і тактика оратора
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Відомий афоризм «якщо вам треба щось сказати, то найкраще — сказати саме те, що ви хочете» приводить нас до проблеми стратегії і тактики. Дійсно, про що ви збираєтесь говорити? Від початку треба з'ясу...
Поняття й категорії техніки мовлення
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Будь-який виступ оратора, розрахований на переконання аудиторії, має містити в собі оригінальну ідею, достатню аргументацію, яскравий стиль, оптимальне емоційне забарвлення та досконалу техніку мовлен...
Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Теорія і методика красномовства розглядає методи ораторської діяльності, що являють собою основний спосіб зв'язку між оратором і аудиторією, завдяки якому передається і засвоюється інформація, здійсню...
Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Логіко-інтонаційна виразність мови полягає у вмінні оратора чітко, повно, без перекручень донести до слухачів зміст промови, її основної ідеї. Щоб цього досягти, необхідно заздалегідь, задовго до зуст...
Доказ у публічному виступі
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Головним в ораторському мистецтві є майстерність переконання. Дані сучасної психології свідчать проте, що переважна більшість людей оцінює свої можливості переконувати інших надто оптимістично. Наспра...
Види підготовки до виступу
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Одне з найважливіших питань, що виникають при підготовці публічного виступу, — чи обов'язково складати письмовий текст промови. Слід сказати, що це залежить від досвіду оратора (початківцеві писати те...
Види красномовства та сфери його застосування
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Розрізняють декілька видів красномовства: суспільно-політичне, академічне, судове, церковне, дипломатичне, військове, ділове. Суспільно-політичне красномовство — «»- виступ оратора, що виражає інте...
Історія ораторського мистецтва
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Мистецтво промови існувало віками. Історичні джерела донесли до нас відомості про високий розвиток ораторської майстерності в країнах Стародавнього Сходу та Азії — Єгипті, Сирії, Вавилоні, Індії, Кита...
Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Висока мовна і голосова техніка дозволяє оратору правильно інтонувати промову. Під інтонацією слід розуміти ритміко-мелодійну побудову промови, яка передає її смисл і почуття за допомогою висоти тону,...
Відомі мислителі про мистецтво усного публічного мовлення
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Якщо хто вирішив оволодіти красномовством по-справжньому, він повинен бути людиною справедливою і тямущою у справах справедливості. Платон Я стверджую, що якби у будь-яке місто прибули оратор і лі...
Історія і жанри риторики
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Риторика (красномовство) має свою історію, без знання якої важко розраховувати на успіх, тим більше у мистецтві судового оратора. Уже в Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї було відоме мистецтво риторик...
Сукупність жестів та їх значення
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Спілкуючись, люди передають інформацію одне одному не лише словами, а й мовою без слів. Обидва види інформації не обов'язково узгоджуються один з одним. Слова промовляють не завжди те, що очі й міміка...
Агітаційна промова - як політичне красномовство
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Політичне красномовство — це виступ оратора, що виражає інтереси тієї чи іншої партії (політичної сили) чи роз'яснює якусь суспільно-політичну ситуацію. Політичне красномовство як один Із засобів боро...
Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Від найдавніших часів мова супроводжує людину на всіх етапах її життя. Власне без мови не існувало б людини як розумної істоти, адже всі проблеми свого життя від найпростіших побутових до складних нау...
Види спілкування. Загальна харктеристика спілкування
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Існують різноманітні класифікації видів спілкування. 1. Безпосереднє і опосередковане спілкування. Безпосередній контакт партнерів, які бачать і чують одне одного, знаходяться в одному часі і просто...
Антична та словянська риторика
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Красномовство має свою історію, без знання якої важко розраховувати на успіх, тим більше у мистецтві судового оратора. Уже в Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї було відоме мистецтво риторики, але спра...
Видатні оратори
реферат на украинском языке
Рубрика: Риторика, ораторское мастерство
Найблискучішим ритором Стародавньої Греції, владарем дум був всесвітньо відомий Демосфен (384—322 до н. е.), промови якого, насичені фактичним матеріалом, містили чимало особистих спостережень, відзна...