Рефераты по украинской литературе

Раздел «Рефераты по украинской литературе» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по украинской литературе можно бесплатно скачать.


Іван Франко-письменник
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Іван Франко – одна з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Суспільно-історичні умови в Росії, на Україні й у Галичині, що знаходилася тоді під...
Михайло Коцюбинський та його дослідження життя, звичаїв та побуту гуцулів
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Михайло Коцюбинський – великий письменник – гуманіст, виразник дум і прагнень народних – посідає одне з чільних місць в історії української літератури. Його творчість, що припадає на кінець ХІХ – поча...
Розгляд факторів єдності жанрово-стильового комплексу української історичної повісті XIX - початку XX ст
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Історична проза, поряд з іншими ділянками художньої інтерпретації історичного минулого, протягом століть залишається правдивим втіленням національного й соціоментального обличчя епох, досвіду державот...
Гротеск, як основний художній засіб у романі В.Гюго „Собор Паризької Богоматері”
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Славетний представник французького романтизму, поет, драматург, романiст Вiктор Марi Гюго (1802-1885) написав багато чудових творiв. Сам Гюго стверджував, що людство пройшло три етапи розвитку. Перший...
Модернізм і постмодернізм: спадкоємність і протистояння
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
З’ясування сутності літературних напрямів, методів, стильових течій, а також межі цих понять, їхня принципова різниця завжди були в полі зору теорії літератури. Часто терміни “напрям”. “метод”, “стиль...
Образ “Рідної неволі” в драматургії Лесі Українки
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Завданням митця є порушити актуальні на свій час питання і, якщо не запропонувати своє вирішення, то, принаймні, спонукати до роздумів над поставленою проблемою. Найвищим мистецтвом є поставити питанн...
Проблема модернізму в сучасному українському літературознавстві
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Більше століття вже минуло з того часу, як у мистецтві і зокрема в літературі виник модернізм. Не зважаючи на несприятливі умови, українська література також приєдналася до світового літературного пр...
Літературні пам’ятки стародавньої Русі та України.
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Запровадження християнства на Русі сприяло зміцненню державності, поширенню писемності, створенню визначних пам'яток літератури. Під його впливом розвивалися живопис, кам'яна архітектура, музичне мист...
Специфіка культури Північного Відродження. Т.Шевченко – письменник, поет, громадський діяч
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Доба Відродження викликала велике піднесення мистецтва не тільки в Італії, а й у ряді інших країн, розташованих на північ від неї, за Альпами. Відродження за межами Італії умовно називають Північним В...
Розвиток української літератури до Другої Світової війни
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Важко знайти в світовій історії аналогію,щоб жива мова,мова великого народу,систематично заборонялася й переслідувалась спеціальними державними вердиктами й актами.Наприклад: указ Миколи 2,про скасув...
Іван Багряний
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Справжнє ім’я – Іван Павлович Лозов’яга (Лозов’ягін). Іван Багряний народився 2 жовтня 1906 р. в с. Куземин на Полтавщині (тепер Сумська область) у родині робітника-муляра. У...
Жінки в житті та інтимній ліриці Івана Франка “Се любов моя плаче так гірко...”
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Любов великих людей - завжди легенда. Згадаймо дантівську Беатріче, петрарківську Лауру, шопенівську Жорж Санд, пушкінську Наталію Гончарову. З цього ряду — тичининська Лідія Папарук, друге Я Юрія Яно...
Методика визначення віршового розміра
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Наголошені і ненаголошені склади у віршах можуть розподілятись по-різному. Наголоси можуть падати на один з двох складів. Правильне чергування наголосів дає можливість поділити кожний рядок вірша на г...
Метричне (античне) віршування
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Метричне (античне) віршування (лат. antiwuus —стародавній) —різновид квантитативного віршування, що склався в еллінську та римську добу. Характеризується чергуванням довгих та коротких складів, бо в а...
Віршування, або версифікація
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Віршування, або Версифікація (лат. verssus — вірш та vacio — роблю) — 1) мистецтво виражати свої думки у віршованій формі; 2) система організації поетичного мовлення, в основі якої міститься закономі...
Способи римування. Цезура. Клаузула
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Віршована мова багата на різні паузи, що підсилюють ритм і увиразнюють зміст. Крім міжслівних та логічних (на розділових знаках і між синтагмами), властивих і прозовій мові, тут є ще прикінцеві (паузи...
Рима. Види рим. Способи римування
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Рима (гр. rhythmos — мірність, сумірність, узгодженість) — суголосся закінчень у суміжних та близько розташованих словах, які можуть бути на місці клаузул або перебувати в середині віршового рядка. Ін...
Ритм у віршах і прозі
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Головною ознакою віршованої мови вважається ритм. Ритмом називається повторюваність однакових або подібних явищ через певні, сумірні відрізки часу. Віршовий ритм — це повторення сумірних мовних одиниц...
Мова віршова й прозова
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Твори художньої літератури за особливостями організації поетичної мови поділяються на прозові і віршові. Вони мають свої особливості й закономірності. Вживання їх не є явищем довільним, залежним лише ...
Остап Вишня
реферат на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Справжнє ім'я — Павло Михайлович Губенко (народ. 1889 р. — пом. 1956 р.) Видатний український письменник-сатирик, гуморист. Майстер художньої пародії і шаржу, короткого памфлета, сатиричного фейлетон...