Програма з фізики (7 клас)

Шкільна програма з фізики для 7 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Фізика ви будете вивчати в 7 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Фізика у 7 класі.


Починаємо вивчати фізику

Фізика, 7 клас

Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. Фiзичнi величини та їх одиницi....
Будова речовини

Фізика, 7 клас

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Агрегатні стани...
Світлові явища

Фізика, 7 клас

Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі?світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення?світла. Сонячне і місячне затемнення. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало....