Програма з історії України (7 клас)

Шкільна програма з історії України для 7 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Історія України ви будете вивчати в 7 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Історія України у 7 класі.


Виникнення та розвиток Київської Русі

Історія України, 7 клас

Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племінних союзів східних слов’ян VІІІ—ІХ ст. на території сучасної України. Сусіди східнослов’янських племен. Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київської...
Київська держава наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Історія України, 7 клас

Початок правління князя Володимира. Територіальне зростання Київської держави. Запровадження християнства як державної релігії. Внутрішня і зовнішня політика Володимира. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в...
Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Історія України, 7 клас

Київська держава за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський престол. Любецький з’їзд князів. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава Володимировича....
Галицько-Волинська держава

Історія України, 7 клас

Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави. Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди. Внутрішня...
Українські землі у складі Великого князівства Литовського (ВКЛ)

Історія України, 7 клас

Поширення влади польського короля на Галичину, а Великого князівства Литовського — на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія. Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських...