Програма з історії України (9 клас)

Шкільна програма з історії України для 9 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Історія України ви будете вивчати в 9 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Історія України у 9 класі.


Формування модерної української нації

Історія України, 9 клас

Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст. Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Русі до України. «Українське питання» — проблема панівних націй. «Український проект». Чим поняття...
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій (кін. ХVІІІ — І пол. ХІХ ст.)

Історія України, 9 клас

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст. Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище...
Соціально-економічне життя народу та український національний рух у I пол. ХІХ ст.

Історія України, 9 клас

Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст. Сільське господарство. Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України...
Культурне життя в українських землях в кінці ХVІІІ — у I пол. ХІХ ст.

Історія України, 9 клас

Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Київський та Харківський університети. Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука....
Модернізація українського суспільства у другій половині ХІХ ст.

Історія України, 9 клас

Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст. Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському...
Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

Історія України, 9 клас

Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху. Зіткнення російської, польської, німецької і австрійської національних ідей на українських землях. Українське питання, його головні засади і принципи. Україна в...
Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.

Історія України, 9 клас

Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст. Початок громадівського руху наприкінці 50-х — у 60-х роках ХІХ ст. Київська та інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр. Основні течії суспільно-політичного руху...
Культурне життя України в другій половині XIX ст.

Історія України, 9 клас

Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади. Новоросійський університет. Наука. Наукові товариства. М. Грушевський. Література. Драматургія. Архітектура та містобудування....