Програма з хімії (9 клас)

Шкільна програма з хімії для 9 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Хімія ви будете вивчати в 9 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Хімія у 9 класі.


Розчини

Хімія, 9 клас

Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність, її...
Хімічні реакції

Хімія, 9 клас

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Оборотні й необоротні реакції. Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Складання рівнянь...
Найважливіші органічні сполуки

Хімія, 9 клас

Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин. Метан. Молекулярна, електронна...
Узагальнення знань з хімії

Хімія, 9 клас

Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи. Значення хімічних процесів у природі. Роль хімії в житті суспільства. Орієнтовні об’єкти екскурсій. Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, гідрування...