Програма з географії (9 клас)

Шкільна програма з географії для 9 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Географія ви будете вивчати в 9 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Географія у 9 класі.


Економіко-географічне положення України

Географія, 9 клас

Місце України на політичній карті Європи і світу. Економіко-географічне положення України. Значення транзитних перевезень. Геополітичне положення, його позитивні й негативні риси. Практична робота 1. Визначення позитивних і негативних рис...
Адміністративно-територіальний устрій України

Географія, 9 клас

Українські історичні землі. Історико-географічний огляд адмiністративно-територiального поділу України. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни. Практична...
Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура

Географія, 9 клас

Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість і густота населення, її територіальні відмінності. Поняття “природний рух населення”. Природний рух населення України. Порівняння показників природного руху населення України і країн...
Національний та етнічний склад населення

Географія, 9 клас

Історія формування української нації. Національний склад населення України та окремих регіонів. Уявлення про політичну націю, корінні народи і національні меншини. Етнографічні групи українців.Українська діаспора та її географія. Розширення...
Системи розселення і розвиток поселень

Географія, 9 клас

Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Територіальні відмінності в рівнях урбанізації у різних регіонах України. Субурбанізація. Система міського розселення України. Міські агломерації. Столиця держави та її значення....
Трудові ресурси і зайнятість населення

Географія, 9 клас

Поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, “зайнятість населення”. Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами. Проблеми зайнятості населення.
Загальна характеристика господарства України

Географія, 9 клас

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Сучасні зміни в господарському комплексі країни. Галузева структура господарства. Поняття “галузь” і “міжгалузевий комплекс”. Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової...
Економічний потенціал України

Географія, 9 клас

Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники якості життя. Проблеми сталого розвитку України.
Промисловість: загальна характеристика

Географія, 9 клас

Промисловість як сфера матеріального виробництва. Місце і роль у господарстві України. Загальні показники розвитку промисловості на сучасному етапі. Структурно-виробничі та особливості розмiщення промисловості України. Реструктуризація...
Паливна промисловість

Географія, 9 клас

Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Торф’яна, горючесланцева промисловість. Практична робота 6 Позначення на контурній карті...