Програма з всесвітньої історії (9 клас)

Шкільна програма з всесвітньої історії для 9 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Всесвітня історія ви будете вивчати в 9 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Всесвітня історія у 9 класі.


Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст..Європа в період наполеонівських війн

Всесвітня історія, 9 клас

Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст. Доба Просвітництва. Причини та початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р. Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Франція за...
Європа й Америка в першій половині XIX ст.

Всесвітня історія, 9 клас

Політичне становище в Європі після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі в 20–30-х роках ХІХ ст. Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. Чартизм. Перехід Англії до політики...
Європа і Америка під час об'єднання і модернізація суспільства

Всесвітня історія, 9 клас

Боротьба Пруссії і Австрії за переважання в Німеччині. Об’єднання Німеччини в 1871 р. Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію. Політична роздробленість Італії, піднесення П’ємонту. Два напрями боротьби за об’єднання Італії....
Становлення індустріального суспільства у провідних країнах світу

Всесвітня історія, 9 клас

Формування індустріального суспільства в провідних державах Європи і в США. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви....
Закінчення формування світових імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

Всесвітня історія, 9 клас

Завершення територіального поділу світу. Колоніальна політика на Сході й в Африці. Суперечливість наслідків колоніального панування. Зворотний вплив колоній на метрополії. Британське володарювання в Індії. Політика кастового й релігійного...
Культура народів світу у ХVІІІ - наприкінці ХІХ ст.

Всесвітня історія, 9 клас

Духовне життя народів Європи і Америки у ХVІІІ — наприкінці ХІХ ст. Розвиток науки і техніки. Література і мистецтво. Культура народів Азії і Африки. Повсякденне життя людей. Дозвілля. Наслідки урбанізації. Аристократія, буржуазія і пролетаріат....