Програма з екології (10 клас)

Шкільна програма з екології для 10 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Екологія ви будете вивчати в 10 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Екологія у 10 класі.


Природа і людина: системний підхід

Екологія, 10 клас

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії...
Світовий розвиток і екологія

Екологія, 10 клас

Основні етапи розвитку світового господарства. Екологічна криза. Техногенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Стихійні лиха. Глобальні моделі і сценарії майбутнього.
Техногенез і екологія

Екологія, 10 клас

Техносфера. Техногенез. Еволюція уявлень про роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи. Техногенез і економіка. Ресурси техносфери - масштаби і межі споживання.
Природокористування як наука про відношення людини до природних компонентів

Екологія, 10 клас

Об’єкт і предмет природокористування. Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів, природних умов середовища життєдіяльності. Підтримання і відтворення, раціональні зміни екологічної рівноваги природних систем.
Промислове природокористування

Екологія, 10 клас

Ресурси промислового виробництва і особливості їх використання. Зміни структури промислового виробництва України та їх прояв на стані довкілля Видобувна та обробна промисловості та їх негативний вплив на довкілля. Промислові підприємства теплової...
Сільськогосподарське природокористування

Екологія, 10 клас

Ресурси сільськогосподарського виробництва і особливості їх використання. Причини і наслідки виснаження та знищення ґрунтового покриву. Рослинництво, тваринництво та їх негативний вплив на довкілля. Відходи сільськогосподарського виробництва,...
Рекреаційне природокористування

Екологія, 10 клас

Ресурси рекреації і туризму. Особливості впливу рекреаційної діяльності на довкілля. Проблема нормування антропогенних навантажень пов’язаних з рекреаційною діяльністю. Гірські та приморські території України як основні регіони розвитку рекреації і...
Транспорт і природокористування

Екологія, 10 клас

Види транспорту та їх вплив на навколишнє середовище. Транспорт — мобільне джерело забруднення навколишнього середовища. Транспортна мережа як мережа забруднення навколишнього середовища. Структура транспортних забруднень. Найнебезпечніші...
Військова справа і природокористування

Екологія, 10 клас

Військові дії — найсуттєвіша криза для довкілля. Мілітаризація і ресурси. Світові тенденції «гонки озброєнь». Військові бази як місця зосередження вибухонебезпечних і отруйних речовин, ядерної та бактеріологічної зброї. Надзвичайні ситуації на...
Наука та природокористування

Екологія, 10 клас

Наукова діяльність як фактор впливу на навколишнє середовище. Синтетичні («нові») речовини та їх небезпека для довкілля. Генетично модифіковані види живих організмів в природних екосистемах та їх вплив на організм людини. Науково-дослідні...