Програма з біології (10 клас)

Шкільна програма з біології для 10 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Біологія ви будете вивчати в 10 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Біологія у 10 класі.


Неорганічні речовини

Біологія, 10 клас

Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.
Органічні речовини

Біологія, 10 клас

Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення. Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот, нуклеотидів. Будова, властивості, роль в...
Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро

Біологія, 10 клас

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани. Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої...
Цитоплазма клітин

Біологія, 10 клас

Складові цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні і немембранні органели, включення. Будова і функції цитоскелету, роль його складових в просторовій організації клітин, в організації рухів в клітині та руху клітин. Будова...
Клітка як цілісна система

Біологія, 10 клас

Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів. Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Мітоз. Мейоз....
Неклітинні форми життя

Біологія, 10 клас

Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й житті людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини. Характеристика пріонів.
Одноклітинні організми

Біологія, 10 клас

Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. Особливості їх організації і життєдіяльності. Роль бактерій у природі та в житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних...
Багатоклітинні організми

Біологія, 10 клас

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин. Будова і функції тканин тварин, їх здатність до...