Програма з математики (10 клас)

Шкільна програма з математики для 10 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Математика ви будете вивчати в 10 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Математика у 10 класі.


Функции, уравнения и неравенства. Числовые функции

Математика, 10 клас

Множини, операції над множинами. Числові множини. Множина дійсних чисел. Способи задання числових функцій. Властивості функцій: область визначення, область (множина) значень функції, нулі функції, проміжки знакосталості функції, проміжки зростання,...
Ступеневі функції

Математика, 10 клас

Корінь n–го степеня. Арифметичний корінь n–го степеня, його властивості. Перетворення коренів. Дії над коренями. Функція та її графік. Ірраціональні рівняння. [Ірраціональні нерівності. Системи ірраціональних рівнянь]. Степінь з раціональним...
Тригонометричні функції

Математика, 10 клас

Радіанне вимірювання кутів. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Періодичність функцій. Властивості та...
Тригонометричні рівняння і нерівності

Математика, 10 клас

Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки. Найпростіші тригонометричні рівняння. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Найпростіші тригонометричні нерівності.
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

Математика, 10 клас

Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії. Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач. Приклади застосування координат [і векторів] до розв’язування планіметричних задач та складання рівнянь чи систем...
Вступ до стереометрії

Математика, 10 клас

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них. Просторові геометричні фігури. Приклади не плоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед, піраміда). Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного...
Паралельність прямих і площин у просторі

Математика, 10 клас

Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі. Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини. Розміщення...
Перпендикулярність прямих і площин у просторі

Математика, 10 клас

Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин....