Програма з історії України (10 клас)

Шкільна програма з історії України для 10 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Історія України ви будете вивчати в 10 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Історія України у 10 класі.


Україна на початку XX ст.

Історія України, 10 клас

Україна у складі Росії та Австро-Угорщини. Місце української економіки в господарському житті двох імперій. Економічна криза 1900—1903 рр. Утворення монополістичних об’єднань. Вітчизняний та іноземний капітал в економіці українських земель. Стан...
Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції

Історія України, 10 клас

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни. Заснування Головної української ради. Союз визволення України. Формування легіону Українських січових стрільців. Воєнні дії на території...
Українська державність в 1917—1921 роках

Історія України, 10 клас

III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР. IV Універсал. Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої населення в умовах загострення політичного протистояння. Мирний договір у...
Культура і духовне життя в Україні В 1917—1921 рр.

Історія України, 10 клас

Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1921 рр. Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову...
Наш край у 1900—1939-х роках

Історія України, 10 клас

Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку XX ст. Вплив Першої світової війни на соціальне і економічне життя. Події Української революції на території краю. Вплив воєнно-політичних подій 1917— 1921 рр. на становище в...
Українська СРР в умовах нової економічної політики

Історія України, 10 клас

Внутрішнє і міжнародне становище. Державний статус України в 1921—1922 рр. Утворення СРСР. Статус УСРР у складі Радянського Союзу. Голод 1921—1923 рр. Впровадження непу в Україні. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки...
Закріплення радянської влади в Україні (1929—1938)

Історія України, 10 клас

Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання. Життя і побут верств і груп населення. Хлібозаготівельні кризи 1927—1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Розкуркулення. Доля приватних сільських господарів та їхніх...
Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр

Історія України, 10 клас

Правовий статус Східної Галичини та українських північно-західних земель у складі Польщі. Осадництво. Промисловість і сільське господарство. Українська кооперація. Економічне і соціальне становище населення. Політична ситуація. «Пацифікація»....