Програма з філософії (10 клас)

Шкільна програма з філософії для 10 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Філософія ви будете вивчати в 10 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Філософія у 10 класі.


Вступ до історії філософії

Філософія, 10 клас

Завдання і особливості та структура курсу. Що таке філософія та історія філософії? Специфіка філософського осмислення дійсності. Філософські питання: Хто я? Для чого ми живемо? У чому сенс нашого життя? Що було первинним: ідея створення світу чи...
Східна філософія

Філософія, 10 клас

Давня індійська філософія - даршана. Ведична філософія. Філософський напрям настика. Джайнізм. Буддизм та його чотири істини. Філософія народного Китаю Ін-Ян-Ці. Лаоцзи і даосизм. Конфуцій і конфуціанство.
Антична філософія

Філософія, 10 клас

Зародження Античної філософії. Мілетська школа: Фалєс, Анаксимандр, Анаксимен. Піфагор та його школа. Геракліт Ефеський. Елейська школа: Ксенофан, Парменід, Зенон. Атомістична теорія Демокрита. Софісти і софістика: Протагор, Горгій. Сократ і...
Середньовічна філософія

Філософія, 10 клас

Періодизація історії середньовіччя. Особливості середньовічної філософії. Патристика. Квінт Тертуліан. Климент Александрійський. Оріген. Гностицизм. Святий Августин. Северин Боецій. Схоластика та її періодизація. Реалісти. Номіналісти....
Філософія епохи Відродження

Філософія, 10 клас

Поняття епохи Відродження. Гуманізм та його сутність. Найвидатніші представники епохи Відродження. Реформація і протестантизм. Мартін Лютер. Мішель Монтень. Пікко делла Мірандола. Микола Кузанський. Якоб Бьоме. Джордано Бруно.
Філософія Нового часу та епохи Просвітництва (ХVII - ХVIII ст.)

Філософія, 10 клас

Френсіс Бекон. Т. Гоббс. Дж. Локк. Р. Декарт. Г. Лейбніц. Дж. Берклі. Д. Юм. Філософія французького Просвітництва : Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д.Дідро, П. Гольбах.
Німецька філософія нового часу

Філософія, 10 клас

І. Кант. Г. Гегель. Л.Фейєрбах. К. Маркс, Ф.Енгельс. Марксизм.
Посткласична європейська філософія кінця ХIХ - ХХ ст.

Філософія, 10 клас

Філософія ірраціоналізму: А. Шопенгауер, Ф. Ніцше. Позитивізм О. Конта. Феноменологія. Е. Гуссерль. Екзистенціалізм. К. Ясперс. Сартр, Камю. Прагматизм. Д. Дюї. Філософія психоаналізу. З.Фрейд та його послідовники. Філософська герменевтика. М....
Українська філософська думка

Філософія, 10 клас

Філософія Київської Русі. Українська філософія ХIV – XVI ст. Філософія Києво-Могилянської академії. Г. Сковорода. Українська філософія ХІХ – ХХ ст..