Узагальнення знань з хімії

Хімія 9 клас
Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи. Значення хімічних процесів у природі.
Роль хімії в житті суспільства.
Орієнтовні об’єкти екскурсій. Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, гідрування жирів, цукровий завод.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
- називає імена видатних вітчизняних і зарубіжних учених-хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;
- наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті;
- характеризує хімічну суть і значення процесів горіння, дихання, фотосинтезу;
- оцінює вплив хімічних сполук на довкілля;
- встановлює зв’язок між фізичними, хімічними та біологічними явищами;
- оцінює роль хімічних знань у пізнанні природи, в суспільному виробництві та як складової загальної культури людини.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Роль хімії у повсякденному житті

Реферат з хімії

1) Мийні засоби: а) мила тверді і рідкі; б) СМЗ - універсальні, комплексні, з відбілювачем, для окремих видів тканин; в) пом'якшувачі тканин, засоби для антистатичної обробки, апретурні засоби (підкрохмалення, водо- та брудовідштовхуючі властивості, незібганість); г) засоби чищення - з абразивами; розчинниками жирів у холодній воді; !кислотою для видалення іржі; дезинфікуючими засобами; дезо...

Реферат: Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми

Реферат з хімії

Сировина — невід'ємний елемент будь-якого виробничого процесу, в тім числі й хІмікотехнологічного. Природні матеріали, що використовуються у виробництві промислових продуктів, називаються сировиною. Природа, що нас оточує, здається, є невичерпною коморою, з якої промисловість бере сировину. У міру розвитку науки і техніки дедалі більше нових корисних копалин використовується для добування продук...

Реферат: Хімія та вирішення сировинного та енергетичного дефіциту

Реферат з хімії

Найважливішою характеристикою кожного хімічного виробництва є перетворення сировини в цінні хімічні сировини. Вихідним пунктом для кожного такого перетворення є природні ресурси. Сировиною може бути все, що оточує нас в природі. Починаючи з 1960 року виробництво продуктів на душу населення, так само як і населення Землі, зростає щорічно приблизно на 6%. Кожні 11 років необхідність в матеріалах на ...

Реферат: Місце хімії серед природничих наук

Реферат з хімії

Наука хімія як наука належить до фундаментальних областей природознавства. Що ж вивчає хімія і яке місце посідає серед природничних наук? Хімія вивчає речовини, їх склад і будову, перетворення речовин, умови здійснення цих перетворень, засоби практичного використання речовин і хімічних реакцій. Без хімічних реакцій сьогодні неможливо уявити наукову картину світу, адже навколишній світ - це перш ...

Реферат: Роль хімії в медицині

Реферат з хімії

Сьогодні хімія допомагає медицині у боротьбі з хворобами, але обєднання зусиль цих двох напрямків людської діяльності і наук відбулися не одразу. Ці науки пройшли довгий і складний шлях розвитку, перш ніж їм вдалося досягти успіху у вирішенні загальних задач. Хімія робила перші невпевнені кроки, коли медики вже мали у своєму розпорядженні цілий арсенал відомостей і спостережень і часто досить успі...

Реферат: Значення хімії для розвитку фармакології і медицини

Реферат з хімії

Існує багато думок щодо походження сучасної фармакології і медицини. Однак відомо, що в різних цивілізаціях ще з давніх-давен використовували різні речовини для лікування тих чи інших хвороб. Велике місце в зародженні фармакології та медицини посідає саме наука хімія, в минулому – алхімія. Починаючи від збирання лікарських рослин, їх перетирань, використання мінеральний джерел починає свій розвит...

Реферат: Хімія і екологія

Реферат з хімії

Хіміко-технологічне перетворення природи людиною, поряд з механічною зміною ландшафтів і структури земної кори, є головний засіб негативного впливу на біосферу. Тому є потреба в аналізі хіміко-технологічної діяльності людства: виявленні її історико-культурних форм, масштабів і структури. Хімічна діяльність людства дуже різноманітна і супроводжує його практично з перших кроків знарядійної практик...

Реферат: Роль хімії в створенні нових матеріалів

Реферат з хімії

Створення нових матеріалів — це істотна необхідність нашого сьогодення. У сучасних технологіях часто застосовують високі тиски, температури й агресивну дію хімічних речовин. Матеріали, які використовуються, зокрема в машинобудуванні, недостатньо стійкі і міцні. Тому обладнання передчасно зношується, потребуючи частих замін та ремонтів. Нових матеріалів вимагають і нові галузі техніки: космічна, ат...

Реферат: Хімія у військовій справі

Реферат з хімії

Роль хімії в житті суспільства в останні десятиліття значно зросла, зокрема це стосується значно ширшого застосування хімічних речовин і хімічних процесів у військовій справі. Хімія дала паливо бойовим машинам і літакам: своєю здатністю перелітати за кілька хвилин величезні відстані бойові ракети зобов'язані спеціально розробленому для них паливу. Створюється не тільки хімічна зброя, отруйні речо...

Реферат: Основи агрохімії

Реферат з хімії

Агрохімія - наука, яка вивчає живлення рослин та застосування добрив з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Вона охоплює проблеми підвищення родючості ґрунтів, взаємозв'язку між рослинами, ґрунтом, добривами. Завданням агрохімії є вивчення кругообігу речовин в землеробстві, виявлення впливів на хімічні процеси, що відбуваються в ґрунті та рослині, які можуть підвищувати вро...

Реферат: Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукового світу

Реферат з хімії

За часів Д. І. Менделєєва було відомо 63 хімічні елементи, тобто трохи більше за половину відомих нині. Знали тоді й шість природних груп хімічних елементів (лужні метали, лужноземельні метали, галогени, групу Оксигену, групу Нітрогену і групу Карбону). Проте знання ці були уривчасті. У той час думали, що природні групи елементів, особливо протилежних за властивостями, ніяк між собою не зв’язані. ...

Реферат: Хімія в народному господарстві

Реферат з хімії

Протягом усього свого розвитку, з давніх-давен і донині, хімія завжди слугувала і продовжує слугувати людині та її практичній діяльності. Ще в стародавні часи, задовго до Різдва Христового, людина спостерігала в природі хімічні явища і намагалася викорис¬товувати їх для покращення умов свого існування. Скисання молока, бродіння солодкого соку плодів, дія отруйних рослин привертали увагу людини. ...

Реферат: Історичні кроки розвитку хімії

Реферат з хімії

Історія хімії почалася ще в далекій давнині. Метали, скло і перші будівельні цеглини - всі ці матеріали з’явилися в золі доісторичних печей. Однак формування хімії як науки почалося лише наприкінці XVIII ст. Дотепер існують розроблені в той час хімічні процеси, наприклад дубління, пивоварство, виплавка заліза. Тоді вони виконувалися без глибокого розуміння, але з великою досконалістю, воістину зд...

Реферат: Класифікація товарів побутової хімії

Реферат з хімії

Клеї побутові синтетичні, нітроцелюлозні і силікатні фасують в герметично закриваючі тюбики, пластмасові банки, скляні і пластикові пляшки і флакони. Клеї крохмальні і білкові упаковують в паперові пакети і коробки, поліетиленові кульочки, ящики. Клеї маркірують, позначаючи на тарі товарний знак і назву підприємства – виробника, вид клею, стандарт, масу, ціну, дату виготовлення, строк придатност...

Реферат: Наукові принципи хімічного виробництва

Реферат з хімії

Наукові принципи хімічного виробництва об’єднує наука – хімічна технологія. Хімічна технологія – це наука, що вивчає способи і процеси хімічної переробки сировини у предмети споживання і засоби виробництва. Отже, х.т. вивчає промислові процеси, основою яких є хімічні реакції. Х.т. спирається на закони, методи дослідження різних галузей людського знання. Основою хім.тех. є комплекс знань з хімії...