Вузи у Дніпрі

Вузи Дніпра представлені всіма типами навчальних закладів. Це і Дніпровські університети, і інститути, і академії, в яких є як платне навчання, так і можливість пройти на бюджет. Дніпровські вузи приймають не тільки українців, а й іноземних громадян, які приїхали у Дніпро для здобуття вищої освіти.


Національна академія державного управління при Президентові України
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі вищих органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання - підготовки високопрофе...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Нікопольський інститут МАУП
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: приватна
Навчальний процес у Нікопольському інституті забезпечують висококваліфіковані та досвідчені викладачі. Колектив викладачів НІ МАУП творчо підходить до роботи над удосконаленням навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення. Наші викладачі ведуть науково-дослідну діяльність, займают...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Нікопольський факультет Запорізького національного університету
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Нікопольський факультет ЗНУ існує майже 15 років. За час своєї діяльності він став широко відомим у Нікополі та поза його межами. Педагогічна майстерність; професіоналізм професорсько-викладацького складу, активна робота зі студентами принесли йому заслужений авторитет серед керівників, спеціаліс...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Сьогодні ДонНУЕТ готує спеціалістів не тільки для сфери торгівлі та послуг, але й для інших галузей економіки, по праву ставши центром підготовки економічних кадрів у регіоні. Всупереч труднощам у країні, ВНЗ перебудовується відповідно до потреб часу, щоб тісніше інтегруватися в Європу та забезпе...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Криворізький національний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
ДВНЗ "Криворізький національний університет" є альтернативою випускникам Дніпропетровщини, тому що освітня діяльність у ньому пов'язана з наданням вищої освіти з 47 напрямів підготовки та 76 спеціальностей і спеціалізацій. Високоякісна матеріальна база, широке застосування мультимедійного та інте...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Національна металургійна академія України
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Сьогодні національна металургійна академія України - інтегрований державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з розвинутою інфраструктурою, який здійснює освітню діяльність за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр за 16 напрямами, біл...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Парк унiкального обладнання та експериментальних установок i стендiв для проведення наукових дослiджень, понад 750 ПЕОМ, 6 лiнгафонних кабiнетiв. Фонд бiблiотеки налiчує понад 600 тис. примiрникiв.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Український державний хіміко-технологічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Навчально-науково-робітничий комплекс створений для забезпечення безперервного навчання. Він включає 6 коледжів, 2 технічні школи, 3 ліцеї та 10 хімічних підприємств. Науково-дослідницька частина університету складається з двох інститутів і семи галузевих лабораторій, а також декількох лабораторій, ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
За час свого існування університет підготував понад 70 тисяч фахівців. Зважаючи на загальнодержавне й міжнародне визнання результатів діяльності Дніпропетровського держуніверситету, розробку й реалізацію ним найважливіших державних програм у гуманітарній сфері, наявність у закладі визнаних на загаль...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Дніпровський державний технічний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Місія Дніпровського державного технічного університету (ДДТУ) полягає в задоволенні потреб ринку праці України в цілому та міста Кам'янського, зокрема, висококваліфікованими i конкурентоздатними фахівцями через розвиток i розповсюдження передових освітніх моделей i технологій. Університет підтрим...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.