Державні вузи України

Нижче представлений перелік державних вузів України. Тут вказані безкоштовні вузи (університети та інститути), де можна пройти навчання з держбюджету, а також вузи змішаного типу, які пропонують і безкоштовне, і платне навчання для студентів. Державні вузи мають ІІІ (інститути) або IV (безкоштовні університети) рівень акредитації.


Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Рівень акредитації: IV
Форма власності: колективна
Запрошуємо на навчання до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: - 9 років поспіль Перше місце за рейтингом ЮНЕСКО серед вищих навчальних закладів галузі культури і мистецтв України; - Акредитовані найвищим рівнем (Н+) Європейських роботодавців; - Дипломи Академії не потребуют...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна


У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Київський університет економіки і технологій транспорту
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Пiдготовка фахiвцiв рiзних спецiальностей i квалiфiкацiйних рiвнiв (бакалавр, спецiалiст) здiйснюється згiдно з сучасними вимогами. В університеті для студентiв денної форми навчання передбачена можливiсть одержати другу професiю. Крiм того, особам, якi мають вищу освiту, надається можливiсть на пла...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Київський університет ринкових відносин
Рівень акредитації: IV
Форма власності: колективна
Університет засновано в 1990 році і є базовим вищим навчальним закладом Української спілки промисловців і підприємців. Лауреат міжнародної нагороди "Європейська якість у сфері освіти" (Оксфорд, Великобританія). Пріоритетним напрямом освітньої діяльності Університету є міжнародні зв'язки. Партнери...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, військова кафедра, бібліотека.
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
В академії з 1992 року діє аспірантура для підготовки фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями "Образотворче мистецтво", "Теорія архітектури і реставрації пам'яток архітектури". Працює спеціалізована рада із захисту дисертацій. За магістерською програмою зі спеціальностей "Живопис", "Графіка",...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, бібліотека.
Українська академія зовнішньої торгівлі
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Матеріально-технічна база: 3 навчальних корпуси, 2 комп'ютерні класи, бібліотека (65000 примірників). Професорсько-викладацький склад: висококваліфіковані викладачі (17 докторів наук, 37 кандидатів наук). Запрошуються також іноземні викладачі (з Великої Британії, Німеччини). Студенти проходять...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна
Навчальний процес в інституті організовано за новітніми освітніми програмами і технологіями, включаючи сучасні інтерактивні та діалогові форми, із використанням комп'ютерно-інформаційних та технічних засобів навчання. Навчальні плани та програми розробляються відповідно до вимог Міністерства освіти ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин
Рівень акредитації: III
Форма власності: колективна
Структурні підрозділи в регіонах України: - Нововолинський тел. (03344) 402-08; - Хмельницький тел. (03822) 312-99.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, бібліотека.
Київський університет імені Бориса Грінченка
Рівень акредитації: IV
Форма власності: комунальна
Девіз університету: "Освіта - сутність часу" - Київський університет імені Бориса Грінченка - єдиний столичний університет. - Університет належить територіальній громаді міста Києва. - У структурі університету функціонує 6 інститутів та університетський коледж, навчається понад 8 тис. студентів т...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Кримський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ
Рівень акредитації: ІV
Форма власності: державна
Навчаються на денній формі курсанти перебувають на повному державному забезпеченні, з моменту зарахування на навчання є співробітниками органів внутрішніх справ, знімаються в установленому порядку з військового обліку, перебувають на повному державному забезпеченні і користуються правами і пільгами,...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.