Рефераты по экономическим наукам

Раздел «Рефераты по экономическим наукам» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по экономическим наукам можно бесплатно скачать.


Разработка рекомендаций по снижению затрат ООО Гардез
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Введение…………………………………………………………………………..…4 1. Структура себестоимости перевозок автомобильным транспортом……….….7 2. Развитие рынка транспортных услуг в Санкт-Петербурге …………………...12 2.1. Состояние ры...
Принципы кредитных кооперативов разработанные Ф.В Райффайзеном
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Экономические науки
1. Введение 2 2. Глава №1. Райффайзен – родоначальник сельской кредитной кооперации 5 3. Глава №2 Принципы ссудо-сберегательных товариществ разработанные Райффайзеном и их характеристика 10 4. Глав...
Аналітична оцінка фінансового стану та його прогноз на прикладі торгового підприємства
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Вступ 1. Економічний зміст фінансового стану та необхідність його аналізу для управління підприємством. 2. Критичний огляд нормативної бази та літературних джерел з питань ан...
Аналіз матеріально технічного забезпечення підприємства і матеріалоємності продукції
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Прибуток підприємства, його рентабельність і успіх у конкурентній боротьбі на ринку значно залежить від того, як воно розпорядилося своїм капіталом за весь попередній період діяльності, включаючи анал...
Операційна діяльність підприємства
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Підприємства здійснюють свою діяльність на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Ті з них, що програють у цій боротьбі, стають банкрутами. Для того, щоб не збанкрутувати, суб'єкти, що хазяйнують повинн...
Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства і матеріалоємності продукції
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Матеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, виконує велику роль у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає в як...
Деякі дискусійні проблеми історії економічної думки
реферат на украинском языке
Рубрика: Всемирная история
К. Маркс - "завершувач" класичної політичної економії? Із зміною парадигми у вітчизняній історії економічної думки спостерігається тенденція до зображення К. Маркса як "істинного завершувача" класичн...
Инновационная сфера деятельности машиностроения
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Экономические науки
В настоящее время дефицит собственных средств в финансировании нововведений, капиталоемкий характер большинства необходимых для производственной модернизации высоких технологий при недостаточной мощно...
Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить той факт, що сього...
Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання функцій збору, переда...
Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефект...
Кредитна політика комерційного банку в сучасних умовах
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
В умовах формування ринкового середовища, значного спаду промислового та сільськогосподарського виробництва велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки приділяється комерційним б...
Монополії і конкуренція
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Причини появи й існування монополій. Ринок і ринкова економіка мають як позитивні, так і негативні риси. Однією з негативних рис є те, що ринок породжує монополії та монопо-лістичні тенденції в економ...
Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Сьогодні, коли триває спад виробництва промислової продукції, збільшується заборгованість між суб’єктами підприємницької діяльності, накопичуються борги з платежів до бюджету і позабюджетних фондів, д...
Чому я обрав спеціальність міжнародна економіка?
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Міжнародна економіка у вузькому розумінні – є складовою теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну...
Грошово-кредитна політика України
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впрвадженим...
Облік, аудит та аналіз формування та розподілу прибутку на прикладі ХФ ВАТ Свемон-Волинь
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Магістерська робота присвячена вивченню особливостей обліку операцій пов’язаних з формуванням та розподілом прибутку на Хмельницькій філії ВАТ „Свемон-Волинь”, порядку документального відображення так...
Проблеми розміщення продуктивних сил в Карпатському економічному районі
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Новий економічний політичний стан, який склався у світі в кінці ХХ століття, вплинув на формування моделі економічного розвитку України. За допомогою недостатньо обґрунтованих рекомендацій щодо побуд...
Собівартість, її структура, види та шляхи зменшення витрат
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Серед різних типів відносин які існують між людьми з давніх давен одними з найважливіших є відносини економічні. Послідовно ускладнюючись в ході історії вони трансформувались від примітивного натураль...
Основні напрямки зниження витрат підприємства на виробництво продукції
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та фо...