Рефераты по экономическим наукам

Раздел «Рефераты по экономическим наукам» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по экономическим наукам можно бесплатно скачать.


Послідовність. Майбутня та теперішня вартість
реферат на украинском языке
Рубрика: Математика, логика
Обчислення теперішньої та майбатньої вартості виконують функції PV та FV (у російській версії використовуються не зовсім вдалі назви БЗ та ПЗ ) системи EXCEL . Приклад. Нараховують складні відсотки...
Особливості математичних методів, застосовуваних для вирішення економічних задач
реферат на украинском языке
Рубрика: Математика, логика
У економічних дослідженнях здавна застосовувалися найпростіші математичні методи. У господарському житті широко використовуються геометричні формули. Так, площа ділянки поля визначається шляхом ...
Задачі економічного змісту
реферат на украинском языке
Рубрика: Математика, логика
Фірма — незалежно від її правової форми — працює для того, щоб отримати прибуток. Для виготовлення кінцевої продукції, яку продадуть на ринку, вона купує різні фактори виробництва, або ресурси. Витрат...
Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці.
реферат на украинском языке
Рубрика: Математика, логика
Розглянемо задачу про продуктивність праці. Нехай функція и = и(t) відображає кількість виробленої продукції u за час t i необхідно знайти продуктивність праці в момент t0. За період часу від t0 до t...
British Economy
реферат на английском языке
Рубрика: Экономические науки
The United Kingdom is one of the world’s largest exporters of manufactured goods per head of population. For every person employed in agriculture eleven people are employed in mining, manufacturing an...
Причини інфляції
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Від чого ж залежить кількість грошей, необхідна для забезпечення товарного обігу? Передусім від суми цін товарів, що підлягають реалізації протягом певного періоду, скажімо року. Що більше товарів, ти...
Макроекономіка як наука
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Макроекономіка як одна із складових частин економічної теорії є наукою про поведінку економіки як єдиного цілого. Вона вивчає причини циклічних коливань і взаємозв'язок динаміки обсягів виробництва, р...
Баланс міжнародних розрахунків
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Економічні, політичні, військові, культурні та інші відносини між країнами породжують різноманітні грошові платежі та надходження. Зовнішньоекономічна діяльність кожної країни приводить до виникнення ...
Фіскальна політика в Україні
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
На даному етапі становлення нашої країни необхідна підтримка вітчизняного виробника, інвесторів, які прагнуть допомогти Україні, фізичних осіб, які є жителями цієї країни. Як ми знаємо з економічної т...
Поняття про систему національних рахунків та її показники. Грошово-кредитне регулювання економіки
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Макроекономічні дослідження почалися ще в 30-х роках 20-го століття. У 1929-1933 р. вибухнула економічна криза яка згодом отримала назву “Велика депресія” і стала трагедією для багатьох людей. Саме во...
Ринок: сутність, умови формування та закони розвитку.
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
З давніх часів ринок визначали як місце (ринкову площу), де здійснюється купівля або продаж товарів. Ось чому у багатьох слово «ринок» асоціюється з базаром — місцем обміну вироблених благ. Це правиль...
Макроекономічні ідеї класичної теорії. Платіжний баланс та його структура
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Макроекономічні ідеї класичної теорії 3 розвитком капіталізму, у зв'язку з тим, що капітал із сфери обігу проникає в сферу виробництва (і фундаментально там закріплюється), основні положення мерканти...
Економічна система: оцінка, сутність, характеристика, особливості
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Будь-яка економічна система виконує кілька функцій: виробництво, розподіл і обмін, споживання суспільного продукту, регулювання як самої системи в цілому, так її складових. Через виробництво, розподіл...
Інфляція в Україні – поняття,природа, види, наслідки
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макро...
Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах.
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація – це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на вс...
Зайнятість: суть, форми, проблеми
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Тема цієї курсової роботи „Зайнятість: суть, форми, проблеми”. Актуальність даної теми полягає в тому, що економічне зростання створює передумови для збільшення зайнятості та доходів населення, під...
Капітал як система соціально-економічних відносин
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Поняття "капітал" досить поширене як в економічній теорії, так і в економічній практиці. Тому від правильного його розуміння значеною мірою залежить наукова оцінка напрямів еволюції економічних систем...
Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Економіка – це наука емпірична, пов’язана безпосередньо з практикою. Кожний з нас, незалежно від підготовки, повсякденно стикається з економічними явищами. Всі ми працюємо: створюємо матеріальні та ду...
Макроекономічні показники
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Політична, соціальна та військова доля країн значною мірою залежить від економічного розвитку, і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ніж її макроекономічний розвиток. Такі країни як Япо...
Валовий внутрішній продукт та інші основні макроекономічні показники
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
1. Поняття про Систему національних рахунків (СНР). Загальна ха-рактеристика валового внутрішнього продукту (ВВП). Поняття "Резидент економіки" Протягом майже сімдесяти років у колишньому Радянському...