Рефераты по экономическим наукам

Раздел «Рефераты по экономическим наукам» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по экономическим наукам можно бесплатно скачать.


Проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в Україні
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Ринкова реформа в Україні розгортається в умовах винятково глибокої соціально-економічної кризи. Тому ринкове трансформування народного господарства повинне супроводжуватися заходами антикризового, ст...
Основні чинники та наслідки інфляції в Україні
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Найбільш істотним негативним явищем в економіці України на етапі її ринкового формування виявилась інфляція. З ледь помітного знецінення грошей у 80-ті роки вона за короткий час (близько 3 років) ся...
Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають проце...
Поняття логістики, макро– і мікро логістика, концепція, задачі і цілі.
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Логістика – досить нове для нас поняття: бібліотеки ще не відокремлюють її як самостійний науковий напрям, на підприємствах про неї, схоже, нічого невідомо, а вітчизняних літературних джерел н...
Управління державним боргом
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Всі гроші, зібрані з допомогою податків, поступають державі на спеціальні банківські рахунки, які вона має в Центральному банку країни. Ці гроші є підвалинами для державного бюджету. Державний бюдж...
Характеристика макроекономічних показників плану та порядок їх обчислення
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Система державного планування передбачає наявність взаємопов'язаних показників, які відображають кількісні характеристики стану об'єкта управління та його частин. Кожний економічний показник має назву...
Специфіка планування зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою зовнішньоекономічну діяльність. План зовнішньоекономічної діяльності включає в себе: міжнародну торгівлю товарами й послугами; міжнародний рух к...
Планування розвитку окремих галузей економіки
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Промисловість — це високорозвинута й провідна галузь матеріального виробництва. Від рівня її розвитку, і зокрема, такої галузі, як машинобудування, залежить технічне переозброєння та інтенсифікація вс...
Методи макроекономічного планування
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Методи планування — це система засобів розробки, обґрунтування, взаємоузгодження й оптимізації планових завдань і показників. До методів макроекономічного планування належать аналітичний, балансовий, ...
Платіжний та торговельний баланси
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Платіжний баланс — це категорія, в якій знаходять вартісний вираз зовнішньоекономічні відносини країни зі світом. У ньому відбиваються результати міжнародних економічних відносин. Він найповніше (кіль...