Програма з біології (11 клас)

Шкільна програма з біології для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Біологія ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Біологія у 11 класі.


Розмноження організмів

Біологія, 11 клас

Нестатеве розмноження організмів. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.
Закономірності спадковості

Біологія, 11 клас

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів.
Закономірності мінливості

Біологія, 11 клас

Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.
Генотип як цілісна система

Біологія, 11 клас

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів. Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.
Індивідуальний розвиток організмів

Біологія, 11 клас

Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Життєвий цикл у...
Популяція. Екосистема. Біосфера

Біологія, 11 клас

Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні чинники. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми...
Основи еволюційного вчення

Біологія, 11 клас

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції.
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Біологія, 11 клас

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування...