Програма з предмету людина і світ (11 клас)

Шкільна програма з предмету людина і світ для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Людина і світ ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Людина і світ у 11 класі.


Соціалізація особистості

Людина і світ, 11 клас

Поняття "соціалізація". Родинна соціалізація. Сім’я. Гендерна соціалізація особистості.
Соціалізація особистості. Субкультура

Людина і світ, 11 клас

Школа. Однолітки. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура
Стереотипи й упередження

Людина і світ, 11 клас

Стереотипи та їх роль у житі людини і суспільства. Ґендерні стереотипи. Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Упередження. Толерантність.
Конфлікти

Людина і світ, 11 клас

Поняття "конфлікт". Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання. Місце конфліктів в людському спілкуванні.
Соціум (суспільство людей)

Людина і світ, 11 клас

Поняття соціуму – суспільство людей. Суспільні відносини. Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства. Соціальна структура населення. Стратифікація сучасного українського суспільства.
Соціальна мобільність

Людина і світ, 11 клас

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму. Поняття комунікації та комунікативності. Участь у житті суспільства.
Права, свободи і відповідальність

Людина і світ, 11 клас

Права людини в історії людства. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Поняття прав і свобод людини. Покоління прав людини. Сутність стосунків між людиною та державою. Права та відповідальність людини і громадянина. Відповідальність...
Громадянське суспільство

Людина і світ, 11 клас

Поняття громадянського суспільства. Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні.
Політичні інститути та процеси

Людина і світ, 11 клас

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції. Типи політичних системи. Політична система України. Політичні партії. Опозиція. Лобізм. Політична еліта та політичне лідерство.
Демократія

Людина і світ, 11 клас

Поняття, форми та принципи демократії. Ідеали та цінності демократії. Демократія як політичний режим та народовладдя. Вибори як інструмент демократії. Типи виборів. Види виборчих систем. Виборча система в Україні.