Програма з хімії (11 клас)

Шкільна програма з хімії для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Хімія ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Хімія у 11 класі.


Теорія будови органічних сполук

Хімія, 11 клас

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія. Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність ...
Вуглеводні

Хімія, 11 клас

Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. Основні характеристики ковалентного зв’язку:...
Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

Хімія, 11 клас

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання. Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного...
Оксигеновмісні сполуки

Хімія, 11 клас

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними...
Нітрогеновмісні сполуки

Хімія, 11 клас

Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами,...
Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Хімія, 11 клас

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх...
Роль хімії в житті суспільства

Хімія, 11 клас

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем. Найважливіші хімічні виробництва в Україні. Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив...